Uitkering van een onroerend goed na de schrapping van het kapitaalbegrip in het nieuw WVV. Vlabel publiceert haar Administratief standpunt (LegalNews)

11 oktober 2023

Meerwaarden op aandelen enkel na kostenaftrek belastbaar (Eubelius)

28 september 2023

Liquidatiereserve na de verkoop van aandelen? Hof Gent brengt goed fiscaal nieuws voor M&A praktijk (Lamote Stragier Advocaten)

26 september 2023

Belgische belastingvrijstellingen aan ondernemingen die deel uitmaken van multinationale groepen zijn onrechtmatige staatssteun. Arrest Hof van Justitie van 20 september 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Hoofdelijkheid: nood aan een dubbele handtekening? (Caluwaerts Uytterhoeven)

20 september 2023

Abnormale en goedgunstige voordelen (Lauwers Fiscale Advocaten)

19 september 2023

Vastgoed in vennootschap. Moet er een link zijn tussen de kosten en de prestaties van de bedrijfsleider? Arrest Hof van beroep Gent van 5 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Een onderneming oprichten en beheren kan nu digitaal met JustAct op Just-on-web (LegalNews)

14 september 2023

Het gunstregime voor familiale vennootschappen: een overzicht van de voorwaarden (Paqt Advocaten)

14 september 2023

Rechten van aandeelhouders (Bricks Advocaten)

13 september 2023

Vaste inrichtingen vanuit het oogpunt van directe belastingen – Enkele aandachtspunten en actuele tendenzen (Grant Thornton)

11 september 2023

De kaaimantaks anno 2023: een kameleon met vele gedaanten (Imposto Advocaten)

5 september 2023