Het niet-concurrentie- en niet-afwervingsbeding in het vennootschapsrecht (Brickx Advocaten)

11 maart 2024

Vernietiging DAC6: Vier nieuwe arresten van het Grondwettelijk Hof inzake de vernietiging van de federale en regionale omzetting van de DAC6 -richtlijn (Tiberghien)

10 maart 2024

Controlerecht van de aandeelhouder. Mag de commissaris de PV’s van algemene vergaderingen aan aandeelhouders bezorgen? (LegalNews)

8 maart 2024

Let op: nieuwe richtlijnen voor de neerlegging ter griffie (SBB)

8 maart 2024

De vereffende vennootschap en haar ‘passieve rechtspersoonlijkheid’. Cassatie-arrest van 15 februari 2024 (LegalNews)

6 maart 2024

Belastbare ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen zijn volgens het Grondwettelijk Hof belastbaar op nettobasis (De Langhe Advocaten)

2 maart 2024

Verhoogde bestuurders-aansprakelijkheid: wetswijziging op komst (Caluwaerts Uytterhoeven)

1 maart 2024

Minimumbelasting voor multinationals in werking in België (Seeds of Law)

28 februari 2024

Wat brengt het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht voor onderaannemers, bestuurders en werknemers? (Titeca Accountancy)

23 februari 2024

Opstalrecht en ontbinding vennootschap: liquidatiedividend of niet? (Imposto Advocaten)

23 februari 2024

De persoonlijke prijs van bestuurderschap: hoe nieuwe wetgeving de verantwoordelijkheid van bestuurders vergroot (Forum Advocaten)

22 februari 2024

Holdingconstructie om roerende voorheffing te ontwijken: fiscaal misbruik (Delboo)

22 februari 2024