Alarmbelprocedure, maar nog geen jaarrekening opgesteld of goedgekeurd. Cassatie verduidelijkt (LegalNews.be)

22 juni 2018

Wetboek van vennootschappen en verenigingen in laatste rechte lijn : tien belangrijke nieuwigheden (Eubelius)

19 juni 2018

Winstuitkering in de toekomstige BV loopt niet van een ‘liquide’ dakje : de liquiditeitstest in het nieuwe vennootschapsrecht (LegalNews.be)

18 juni 2018

Maatschap of STAK : houd de touwtjes in handen bij een overdracht (Tiberghien)

13 juni 2018

Het elfde gebod : “Ondernemer, gij zult geen kosten aftrekken” (Spartax)

11 juni 2018

Hervorming vennootschapsrecht : ontwerp ingediend in de Kamer (LegalNews.be)

5 juni 2018

Wat verandert er nu echt voor uw burgerlijke maatschap? (Van Havermaet)

5 juni 2018

Zorgt het ontwerp van nieuw BW voor een spectaculaire verzwaring van de externe bestuursaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

4 juni 2018

Hervorming vennootschapsrecht in 2de lezing goedgekeurd door ministerraad van 25 mei 2018 (LegalNews.be)

28 mei 2018

Vanaf boekjaar 2017 remuneratieverslag vereist in alle vennootschappen die door de overheid worden gecontroleerd (Eubelius)

26 mei 2018

Overgang onderwerping aan rechtspersonenbelasting naar die aan de vennootschapsbelasting. Ministerraad keurt wetsontwerp goed op 25 mei 2018 (LegalNews.be)

26 mei 2018

Leent uw vennootschap voor dividenduitkeringen of kapitaalverminderingen? Opgepast, de fiscus kijkt mee… (Eubelius)

24 mei 2018