Buyers remorse? De redder in nood: de imprevisieleer in vastgoedtransacties (aternio)

30 november 2023

5 tips om een ontvangen erfenis alsnog te plannen (Lemon Consult)

30 november 2023

Hoe juridisch correct communiceren over een ontslag? (Claeys & Engels)

30 november 2023

Passagiers gaan betere rechten en gemakkelijkere toegang tot reisinformatie krijgen (LegalNews)

29 november 2023

Een belastingverhoging van 165%… De fors verhoogde taks tot vergoeding der successierechten van 0,17% naar 0,45% heeft een nefast effect op vermogensplanningen met de private stichting (Tiberghien)

29 november 2023

Red flags bij pay-if/when-paid-clausules in onderaannemingscontracten (Schoups)

29 november 2023

Benoeming van nieuwe bestuurder(s) in vennootschappen vereist bijkomende administratieve formaliteiten (Odigo Advocaten)

29 november 2023

Hof van beroep Gent versoepelt bezoldigingstheorie onroerend goed voor vennootschappen (Everest)

29 november 2023

Bureauchef in de Belgische gemeente Ans, die nauwelijks in contact komt met gebruikers en verbod op hoofdoek. Hof van Justitie spreekt zich uit (LegalNews)

28 november 2023

Betere bescherming voor bomen en beplantingen op het openbaar domein tegen een vordering tot snoeiing of rooiing (Monard Law)

28 november 2023

Minder en lagere borgtochten moeten toegang kmo’s tot overheidsopdracht bevorderen (Schoups)

28 november 2023

VZW’s en jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten: ingrijpende wijzigingen goedgekeurd (LegalNews)

28 november 2023