Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA (FOD WASO)

17 mei 2024

Heroriënteren: een waaier aan mogelijkheden (Crivits legal)

17 mei 2024

Omgevingsvergunning. Opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval: in open lucht of in een loods (LegalNews)

16 mei 2024

Overgangsperiode voor de wetgeving inzake welzijn op het werk voor dienstboden en huispersoneel is vervallen op 15 mei 2024 (LegalNews)

16 mei 2024

Grensarbeiders: is een verschil in sociale voordelen toegelaten? Arrest van het Hof van Justitie (LegalNews)

16 mei 2024

Lancering nieuwe datamining-website: meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België (FOD WASO)

16 mei 2024

1.500.000 euro ontvangen in het kader van een WCO-procedure als lening overschrijven naar een verbonden onderneming: bestuurders zijn uiteraard fout (LegalNews)

16 mei 2024

Kanscontract tussen aandeelhouders-bestuurders. Vlabel publiceert haar Voorafgaande Beslissing inzake mogelijke schenk- en erfbelasting (LegalNews)

16 mei 2024

Decreet tot invoering van de modulaire omgevingsvergunnings-procedure goedgekeurd! (Xirius)

16 mei 2024

Overheidsopdrachten en concessies van werken : wijziging plafondbedragen klassen in erkenningsregels aannemers vanaf 1 juni 2024 (Lydian)

16 mei 2024

Cassatie spreekt zich uit over private interne onderzoeken en artikel 6 EVRM (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

16 mei 2024

Het eigendomsvoorbehoud bij faillissement: vaak zeer doeltreffend, maar niet altijd waterdicht (Reyns Advocaten)

16 mei 2024