Zegt de overheid neen? Dan zegt uw verzekeraar wellicht ook neen (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (Docent KULeuven)

Publicatiedatum: 14/03/2020

Heel wat vormen van bijeenkomsten en events worden wegens de corona pandemie uitgesteld of afgelast. Wanneer de overheid bepaalde zaken niet toelaat, dan is het aangeraden om als werkgever of organisator die regelgeving te volgen.

Want in iedere aansprakelijkheidsverzekering is wel ergens een clausule te vinden die, met wat variatie, als volgt kan luiden: Wij verzekeren u niet voor uw aansprakelijkheid die het gevolg is een ernstige inbreuk op de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen.

Een afgeraden of verboden event toch laten doorgaan is niet verstandig, want dit is dus niet in aansprakelijkheid verzekerd. De BA verzekeraar  kan zich op deze of vergelijkbare clausule beroepen om een verval van dekking in te roepen.

Het is weliswaar aan de verzekeraar om aan te tonen dat de verzekerde zich niet als goed huisvader heeft gedragen en niet de nodige voorzichtigheid aan de dag te hebben gelegd.  En dat daardoor iemand ziek is geworden.

Kan de verzekeraar dat, dan is er géén dekking !

Onwetendheid kan alvast niet worden ingeroepen : daarvoor is de communicatie rond covid-19 veel te algemeen geworden.

Een voorzichtig persoon volgt dus best de waarschuwingen van de overheid.

Wanneer die ‘neen’ zegt, dan zegt de aansprakelijkheidsverzekeraar dus ook wellicht ‘neen’.

En kan u, bijvoorbeeld als organisator van een evenement best ook ‘neen’ zeggen.

Want u bent dan wellicht niet verzekerd voor de gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid.