Wat verandert er in 2020 inzake verzekeringen? (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent KULeuven)

Publicatiedatum: 07/01/2020

Naar jaarlijkse gewoonte verandert er inzake verzekeringen in het nieuwe decennium weer heel wat:

Indexatie maximale premie met fiscaal voordeel voor particulieren

Het maximumbedrag voor pensioensparen wordt in 2020 geïndexeerd  naar 990 EUR.  Pensioensparen-bis, met een wat lager fiscaal voordeel van 25 %, wordt 1.270 euro. De minimum premie bij  het VAPW wordt 1.620 EUR.

Deze cijfers zijn nog niet bevestigd door een publicatie in het Staatsblad. De overige fiscale maxima zoals het VAPZ zijn nog niet gekend.

Rookmelders verplicht

In Vlaanderen worden rookmelders nu algemeen verplicht voor iedere woning. Er moet ten minste één toestel per verdieping worden geplaatst.  Maar zoals Assuralia het al formuleerde : een rookmelder is kwestie van gezond verstand en moet men plaatsen, niet omdat het verplicht is maar omdat het je leven kan redden.

Arbeidsongevallen voor leercontracten

Vanaf 1/1/2020 moet iedere werknemer die in een onbezoldigd leercontract, dat tot een betaalde job moet leiden, wordt aangeworven, verzekerd worden tegen arbeidsongevallen.

Weerverzekering

Vlaamse landbouwers kunnen vanaf 1/1/2020 beroep doen op een weerverzekering, waar onder voorwaarden een fiscaal voordeel aan vasthangt

Woonbonus

Dit is intussen algemeen gekend : de woonbonus valt weg.  Dit geldt weliswaar alleen voor nieuwe kredieten na 1/1/2020 opgestart; in beginsel worden burgers met een bestaand woonbonusvoordeel niet benadeeld.

Recht op vergeten worden

Vanaf  1/2/2020 heeft een kandidaat-verzekerde bij een schuldsaldoverzekering, onder voorwaarden, recht op vergeten worden.  Dit houdt in dat hij of zij nog steeds zijn medisch verleden naar waarheid moet meedelen, maar dat kanker waarvan men meer dan 10 jaar genezen is verklaard, door de verzekeraar moet worden vergeten in de beoordeling van het risico op vroegtijdig overlijden.