Huurwetgeving en verzekeringen. Wat verandert er in 2019? Misschien uw huurcontract! (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde)

Publicatiedatum: 07/01/2019

Iedereen weet het : onze regering is in 2018 bijzonder ijverig geweest op heel wat vlakken.

Een ervan is de huurwetgeving, die op 1/1/2018 al in Brussel wijzigde, op 1/9/2018 in Wallonië en nu ook op 1/1/2019 in Vlaanderen.

De wettelijke verplichting van een brandverzekering

Die huurwet omvat enkele opmerkelijke verzekeringsaspecten. Zo wordt voor het eerst in ons land een zaakschadeverzekering, namelijk een brandverzekering, wettelijk verplicht. Tot nu toe zijn alleen aansprakelijkheidsverzekering, zoals de autoverzekering, wettelijk verplicht. De verplichte brandverzekering is van toepassing voor verhuur van woningen die als hoofdverblijfplaats dienen.

Op het eerste zicht verandert er niet veel in de praktijk. De meeste huurcontracten voorzien immers al een contractueel verplichte brandverzekering. Toch zijn er veranderingen.  Vlaanderen legt bijvoorbeeld een eigen klemtoon, want ook de eigenaar wordt nu verplicht om zich te verzekeren. Dit lijkt wat overtrokken : een eigenaar zal toch steeds zijn eigendom beschermen via een brandverzekering ? Toch zijn er eigenaars die dat niet doen.  Een wettelijke verplichting zou de eigenaar moeten aanzetten om minder slordig of vergeetachtig te worden.  Of dat zal werken valt af te wachten.

Een overzicht per regio van de nieuwe huurwetgeving qua verzekeringen

Kort samengevat ziet de nieuwe huurwetgeving qua verzekeringen er als volgt uit:

1. Wallonië

  • De huurder moet zich verzekeren voor zijn aansprakelijkheid voor brand en het bewijs ervan afleveren aan de verhuurder.
  • De verhuurder kan bij gebrek aan verzekeringsbewijs een clausule afstand van verhaal laten toevoegen aan zijn brandpolis.  De meerprijs daarvan, doorgaans 50 % van de premie van de verhuurder, mag worden doorgerekend aan de huurder.

2. Vlaanderen

  • De huurder moet zich verzekeren voor zijn aansprakelijkheid bij brand en waterschade.
  • De verhuurder moet een brandpolis voor de risico’s brand en waterschade onderschrijven.

3. Brussel

Er is geen verplichte brandverzekering voor huurder of verhuurder.

Welke belangrijke vragen blijven onbeantwoord?

Jammer genoeg levert geen enkele wetgeving een duidelijk en rechtstreeks antwoord op enkele belangrijke vragen:

1. Wie controleert de verzekeringsplicht?

Er is geen instantie aangeduid die controle zal uitoefenen.

2. Wat gebeurt er bij wanbetaling van de premie?

Alleen het Waalse decreet laat toe dat bij gebreke aan verzekering de verhuurder dit probleem kan opvangen via een clausule afstand van verhaal. Met die clausule staat de verhuurder ieder recht op verhaal op de huurder af. Daardoor is een brandverzekering als aansprakelijkheidsverzekering voor die huurder overbodig.

3. Wat bij gebrek aan verzekering bij de huurder?

Wat zijn de gevolgen indien iemand de verzekeringsplicht niet volgt ?  Ook hier is Wallonië de minst slechte leerling in de klas want via een afstand van verhaal kan de verhuurder een oplossing vinden.  De Vlaamse memorie van toelichting verwijst wel naar de mogelijkheid van een afstand van verhaal maar duwt het dwingend karakter van het decreet naar voor om de vrije keuze van de huurder te beperken.

4. En waar kan een huurder of verhuurder terecht indien hij geen verzekeraar vindt die een polis wil aanbieden? 

De persoon met een belast verleden, door te zware schadelast of wanbetaling bv, kan een weigering tot dekking krijgen. Waar kan die dan heen voor een alternatief?

5. Hoe kan de Vlaamse verhuurder de verzekeringsplicht controleren?

Het Waals decreet laat toe dat de eigenaar een controle uitvoert, maar blijkbaar mag dit in Vlaanderen niet. Het decreet voorziet althans niks terzake. Dit zal contractueel moeten worden geregeld.

6. Hoe zit het met studentenkoten?

Want die zijn bijna altijd al standaard verzekerd via de brandpolis van de ouders. Volstaat die polis dan als verzekering voor een student ?

Tip

Alle wetteksten inzake de nieuwe huurwet verplichten een plaatsbeschrijving.  Heeft u een goede verzekering rechtsbijstand?  Dan draagt die de kosten van die plaatsbeschrijving. Vraag uw makelaar om informatie.

Lees hier de publicatie in het Staatsblad

Lees hier de volledige in het Vlaams parlement aangenomen tekst