Waarom zijn de gevolgen van het coronavirus niet verzekerd ? (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele

Publicatiedatum: 19/03/2020

Dat de financiële gevolgen van het coronavirus niet gedekt zijn, is intussen algemeen gekend.

Maar dit is eigenlijk niet correct.  Want een hospitalisatie of overlijden omwille van een covid-19 infectie is wel degelijk verzekerd.  Het feit dat men soms verzekerd is, meestal niet, komt omdat er twee types van verzekeringen bestaan : allrisk en multirisk.

Een klassieke verzekering noemt, meestal in de algemene voorwaarden, de verzekerde gevaren op.  Vandaar de naam: opgesomde-risico-verzekering of multiriskpolis, of nog named perils polis.

De gedekte risico’s worden nominatief in de polis opgesomd. Wanneer een in de polis vermeld gevaar zich voordoet, is er dekking.  Is de schadeoorzaak niet in de polis opgenomen, dan is er geen dekking.  De bewijslast dat er dekking is, ligt overigens bij de verzekeringnemer.

De verzekeringsovereenkomst van het type alle risico of allrisk draait het concept om.

Dit type verzekering verplicht de verzekeraar tot het uitvoeren van de voorziene prestatie,  tenzij het risico dat zich voordeed uitgesloten is. Er wordt dus in de polis duidelijk afgesproken wanneer géén schadevergoeding door de verzekeraar verschuldigd is.  De bewijslast ligt nu bij de verzekeraar die moet bewijzen dat de schade werd veroorzaakt door een niet-gedekt risico.

Toepassing tijdens de corona pandemie

De corona pandemie treft voorlopig vooral de verzekeringen reisbijstand, reisannulatie en bedrijfsschade. Dat laatste risico houdt in dat de omzet van een onderneming stilvalt, terwijl de vaste kosten blijven lopen. Geen enkel bedrijf houdt deze toestand overigens lang vol: geen inkomen maar wel uitgaven. . .

Deze vermelde  polissen zijn allemaal van het type multirisk.  Wanneer een pandemie niet opgenomen is als gedekt risico, is er geen dekking. Zo eenvoudig is dat.

Anderzijds is een hospitalisatieverzekering een allrisk verzekering : een opname wegens ziekte, iedere ziekte, is gedekt. Alleen aandoeningen, die uitdrukkelijk in de bijzondere en/of algemene voorwaarden zijn uitgesloten, vormen een rechtsgrond voor de verzekeraar om niet tussen te komen. Omdat een virale infectie in beginsel niet is uitgesloten, zal een hospitalisatieverzekering ook bij opname wegens corona tussenkomen.

Het is overigens mogelijk om een pandemie te verzekeren, ook in een bedrijfsschadeverzekering.  Maar daar hangen heel wat voorwaarden aan vast.  Dat is het onderwerp van een volgend artikel.