Verzekeringsovereenkomsten B.A. motorrijtuigen : veel striktere eisen na KB 16 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/05/2018

Het KB van 16 april 2018 legt een aantal nieuwe minimumvoorwaarden op, waar alleen kan van worden afgeweken ten gunste van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken is.

De regeling komt in de plaats van het KB van 14 december 1992.

Het KB is van toepassing op de verkeersongevallen die plaatsvinden vanaf 12 mei 2018 (dag waarop het KB in werking treedt).
De inwerkingtreding (en latere wijzigingen aan het besluit) leiden van rechtswege tot wijziging van de verplichtingen van de verzekeraars zoals die voortvloeien uit de lopende verzekeringsovereenkomsten. Met uitzondering van de premieverhogingen, kunnen deze wijzigingen de opzegging van de lopende overeenkomst niet rechtvaardigen.

De verzekeraars zijn verplicht om de verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten aan te passen aan de bepalingen van het besluit en dit ten laatste op 1 november 2019. Tot die datum hoeven de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeen te stemmen met de bepalingen van het KB.

Het KB van 16 april 2018 leest u hier