Verzekeringsdistributie: wetsontwerp tot omzetting van de IDD-richtlijn aangenomen op 23 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 26/10/2018

Het wetsontwerp heeft de omzetting in Belgisch recht tot doel van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, de zogenaamde “IDD-richtlijn”.

De IDD-richtlijn bevat verschillende luiken:

1. zij regelt het statuut van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en legt aan de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereisten op inzake kennis, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de distributiewerkzaamheden

2. zij bevat informatie- en gedragsregels die van toepassing zijn op alle verzekeringsdistributeurs (verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen).

Lees hier het op 23 oktober 2018 aangenomen ‘Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie’