Verzekeringsdistributie : wet van 6 december 2018 gepubliceerd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 22/12/2018

In het Staatsblad van 18 december is de wet van 6 december 2018 tot omzetting in het Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (de zogenaamde “IDD-richtlijn”) gepubliceerd.

De IDD-richtlijn bevat verschillende luiken:

  1. zij regelt het statuut van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en legt aan de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vereisten op inzake kennis, vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de distributiewerkzaamheden
  2. zij bevat informatie- en gedragsregels die van toepassing zijn op alle verzekeringsdistributeurs (verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen).

Lees hier de ‘Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie’