Verhuurder moet ook instaan voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht. Cassatie-arrest 19 oktober 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 25/10/2020

Artikel 1721 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder de huurder vrijwaring verschuldigd is voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend, en dat, indien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, de verhuurder verplicht is hem daarvoor schadeloos te stellen.

Hieruit volgt dat de verhuurder ook moet instaan voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht.

De appelrechters (hof van beroep te Antwerpen van 15 mei 2019) stellen vast en oordelen, deels met overname van de redenen van het beroepen vonnis, dat:

  • het schadegeval een ontploffing en daaropvolgende brand betrof in het handelsgelijkvloers waar de huurster een kledingswinkel uitbaatte
  • de ontploffing werd veroorzaakt door herstellingswerken die in opdracht van de verhuurster gebrekkig werden uitgevoerd door een derde
  • de herstellingswerken werden uitgevoerd om gaten te dichten in een muur ter hoogte van de verhoogde houten vloer van deze winkel omdat daardoor ratten en muizen vanuit de kelder naar binnen konden dringen
  • de herstellingswerken een abnormale opeenstapeling van brandbare drijfgassen in de kelder van het pand onder de vloer van de keuken veroorzaakten, afkomstig van het PUR-schuim dat werd gebruikt om de openingen van de kelder naar de winkel te dichten
  • de deskundige vaststelde dat de opeenstapeling van brandbare drijfgassen door een onbekend gebleven ontstekingsbron tot ontploffing kwam en aldus het schadegeval plaatsgreep.

De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de verweerster als verhuurster ten opzichte van haar huurster contractueel aansprakelijk is, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 19 oktober 2020