Suggesties door prof. em. Ludo Cornelis en prof. dr. Régine Feltkamp inzake de voorgestelde boeken 1 en 5 van het nieuw BW in de Commissie Justitie van de Kamer op 22 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 26/07/2021

In februari 2021 werden de voorstellen voor Boek1 (algemeen deel) en Boek 5 (verbintenissen) neergelegd in de Kamer.

Met deze boeken worden een aantal basisregels van het privaatrecht en het verbintenissenrecht gehercodificeerd.

Prof. em. Ludo Cornelis en prof. dr. Régine Feltkamp hebben een analyse gemaakt van het voorstel van Boek 1 waarbij ook een aantal aspecten van Boek 5 naar voren komen (zie hun 15 blogposts hierover in de reeks ‘Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel) : zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen op Corporate Finance Lab).

Hun conclusie is dat de voorstellen weinig of geen rekening houden met de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze maatschappij vandaag te kampen heeft op het vlak van het klimaat, de ecologie, de ongelijkheid en het democratisch deficit, terwijl de voorgestelde bepalingen de basisregels van het (economisch) handelen tussen individuen betreffen.

De bestaande mechanismen die gehanteerd kunnen worden om gedragingen van private actoren waardoor schade aan de collectiviteit wordt berokkend (3M?), te corrigeren, worden ontmandeld.

Op 22 juni 2021 mochten de prof. Cornelis en Feltkamp hun standpunt toelichten in de hoorzitting van de Commissie van Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Zie hier de PDF presentatie.

Hun uiteenzetting en het boeiend debat waartoe hun opmerkingen en de opmerkingen van de professoren Weyts (UA) en Storme (KUL) aanleiding hebben gegeven, is hier te bekijken (vanaf 1u15’).

Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 1 (Algemene bepalingen), incl. het advies van de Raad van State

Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 5 (Verbintenissen), incl. het advies van de Raad van State