Solden in bedrijfsverzekeringen? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 01/08/2018

Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde), wijst op het nut van een ‘doorlichting’ van uw verzekeringsportefeuille, wat u misschien een mooie winst kan opleveren.

Duur van verzekeringsovereenkomsten

Het artikel 85 §1 van de wet op de verzekeringen is duidelijk: een verzekeringsovereenkomst wordt in beginsel stilzwijgend verlengd.  Behalve wanneer een van de partijen ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich tegen die verlenging verzet.

Een verzekeringspolis met vervaldag 1 januari moet volgens die regel dus vóór 30 september opgezegd worden.

Nu stellen we in de praktijk vast dat de meeste bedrijfsverzekeringen op 1 januari vervallen. Ook de meeste pakketpolissen, die meerdere verzekeringsovereenkomsten bundelen in één overkoepelend contract, kennen 1 januari als jaarvervaldag.

Dat betekent dat, wanneer een onderneming van verzekeraar wil veranderen, de opzegbrief ten laatste voor 30 september moet vertrekken. Uit die kennis kan u meerdere dingen leren.

Het nut van het nazicht van uw verzekeringen

Een eerste is dat de zomer misschien een goede periode is om eens grote kuis te houden in uw verzekeringsportefeuille. Ga samen met uw makelaar na of u nog wel goed (of genoeg) verzekerd bent. Zo moet misschien het verzekerd kapitaal van de brandverzekering aangepast worden, bv. omdat u een aantal lokalen heeft heringericht.   Of uw verzekering BA uitbating moet aangepast worden wegens het uitbreiden van uw activiteiten. Zijn er risico’s die u beter bij een andere verzekeraar plaatst, dan bent u tijdens de zomer ruim op tijd om een oud contract op te zeggen.

Misschien zijn er ook verzekeringsovereenkomsten die niet meer relevant zijn. Zo is bvb een verzekering allrisk voor uw ICT materiaal misschien overbodig geworden. Dan is het nu het moment om die polis op te zeggen.

In de zomer is er doorgaans ook meer tijd om dit werk aan te vatten. Want een goede en grondige analyse van een verzekeringsportefeuille lukt niet op één uurtje tijd.

En dan zijn er nog de solden

Niet dat verzekeraars uitverkoop doen van hun polissen natuurlijk. Maar de zomer is een ideaal moment om een offerte bij enkele verzekeraars te vragen. Misschien vindt u een verzekeraar die bereid om voor een lagere premie u dezelfde waarborgen, of betere aan te bieden. U kan dan tijdig het oude contract stopzetten.

Die “solden” kunnen nog makkelijker. Ook verzekeringsmaatschappijen behouden graag hun “goede klanten”. En dat bent u als u de laatste 5 jaar bijvoorbeeld geen schadegeval heeft gehad. Vraag dan gewoon aan uw verzekeringsmakelaar om een schadestatistiek. Dat is een semi-officieel document waar de verzekeraar gegevens zoals premies en schades van de laatste 5 jaar op vermeldt. Die gegevens zijn heel interessant voor de concurrentie, want daarmee kan een “goede klant” wordt gedetecteerd. Als u via uw makelaar uw schadestatistieken opvraagt, gaat er bij de meeste verzekeraars een lichtje branden : misschien wil de klant weg. Is er nog marge mogelijk op uw premie, dan bieden verzekeraars soms spontaan kortingen aan, louter en alleen al omdat u die schadestatistiek opvraagt. Reageert uw verzekeraar niet, dan kan uw makelaar die schadestatistiek gebruiken om bij andere verzekeraars aan te kloppen. En via die weg misschien toch uw verzekeringen “in solden” aan te kopen.