Rechtsbijstandsverzekering wordt fiscaal voordelig (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 20/11/2018

De regering wil de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken. Onder de rechtsbijstandverzekering zullen ook echtscheidingsgeschillen en bouwgeschillen vallen.

Hoeveel fiscaal voordeel?

Het fiscale voordeel zal de vorm aannemen van een belastingvermindering van 120 euro. De verzekeringnemer zal een verzekeringspremie betalen die hij van zijn belastingaangifte kan aftrekken.

Waarborgen?

De maximumwaarborg van de verzekering wordt vastgesteld op ten minste 13.000 euro per geschil in burgerlijke zaken en 13.500 euro voor strafzaken. Voor een geschil met betrekking tot een echtscheiding of wettelijke samenwoning bedraagt de waarborg minstens 3.375 euro per verzekerde persoon en 6.750 euro voor wat betreft de contractuele geschillen in de bouw.

Wachttijd?

Er is geen wachttijd voor de rechtsbijstandverzekering behalve in bepaalde aangelegenheden waarbij de algemene regel maximaal 1 jaar wachttijd is. Voor de echtscheidingsgeschillen mag de termijn 3 jaar niet te boven gaan en voor bouwgeschillen bedraagt de wachttijd maximum 5 jaar. Indien de verzekerde van verzekeraar verandert, wordt rekening gehouden met de reeds verstreken wachttijd.