Raad van State heeft advies gegeven over de wetsvoorstellen inzake Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ en Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 13/04/2021

Adviezen Raad van State

Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 1 (Algemene bepalingen), incl. het advies van de Raad van State.

Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 5 (Verbintenissen), incl. het advies van de Raad van State:

Atikelen over Boek 1 ‘Algemene bepalingen’

‘Vertegenwoordiging’ in Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd op 24 februari 2021 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (LegalNews)

‘Kennisgeving langs elektronische weg’ in Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd op 24 februari 2021 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (LegalNews)

Rechtsmisbruik in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Caluwaerts Uytterhoeven)

Artikelen over Boek 5 ‘Verbintenissen’

‘Verandering van omstandigheden’ in het nieuw Burgerlijk Wetboek (Caluwaerts Uytterhoeven)

Nietigheden in het verbintenissenrecht: wat wordt er voorgesteld in het wetsvoorstel van 24 februari 2021? (LegalNews)

’Anticipatory breach’: het recht van de schuldeiser om onder bepaalde voorwaarden het contract te (laten) ontbinden bij een voortijdige niet-nakoming van zijn schuldenaar. Belangrijke nieuwigheid in het wetsvoorstel van 24 februari 2021 (LegalNews)

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid tussen schuldeisers in Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd op 24 februari 2021 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (LegalNews)

Zijdelingse en pauliaanse vordering in Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd op 24 februari 2021 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (LegalNews)

Verbintenissen in solidum in Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd op 24 februari 2021 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (LegalNews)