Niet-monetaire voordelen aan verzekeringstussenpersonen aan banden: KB van 17 juni 2019 gepubliceerd (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 22/06/2019

Basisprincipes

De basisprincipes die altijd moeten gerespecteerd worden zijn:

 • Principes inzake belangenconflicten: het belang van de klant staat centraal. Het is niet toegelaten om een product zodanig te vergoeden dat de tussenpersoon ertoe kan aangezet worden om dat product te verkopen in plaats van het product dat het best tegemoet komt aan de verlangens en behoeften van de klant
 • Principe van proportionaliteit: de vergoedingen moeten redelijk zijn gelet op de dienstverlening waarvoor ze worden betaald
Opleidingsseminaries
 • De opleidingsseminaries mogen maximaal drie dagen en twee nachten duren, reistijd inbegrepen
 • Ze moeten plaatsvinden op het Europese continent
 • De deelname mag niet gekoppeld zijn aan bepaalde tegenprestaties die aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenconflict
 • Per volledige halve dag worden minstens 2 uur opleiding voorzien en er moeten bijscholingspunten kunnen worden toegekend voor deze uren. Maw. de opleiding moet erkend zijn door de FSMA en gevraagd wordt dat het aanbod uitgebreid wordt met onderwerpen die niet strikt verzekeringstechnisch zijn, maar wel professioneel zeer relevant zijn voor de tussenpersonen (bedrijfsbezoeken, trendwatchers, motivational speakers, IT-opleiding, managementopleidingen, kantoororganisatie, people management…)
 • Partners en familieleden mogen niet uitgenodigd worden en aanwezig zijn
Events

Uitnodigingen voor events (sportieve, culturele, muzikale, gastronomische, …) zijn toegelaten indien:

 • het evenement niet langer duurt dan twee dagen en één nacht
 • het doorgaat op het Europese continent
Verboden praktijken
 • Reizen, ongeacht of deze gratis of betalend zijn voor de tussenpersoon (alle reizen waarvoor reeds een reglement werd gecommuniceerd naar de tussenpersonen mogen nog worden uitgevoerd, ook al vinden deze reizen plaats na de inwerkingtreding van de gedragscode en tot uiterlijk 31 december 2020)
 • Wanneer tussen de tussenpersoon en de klant een relatie van beleggingsadvies bestaat, incentives voor een beperkte periode per product of voor een zeer nauwgedefinieerde categorie van producten. Dit verhindert echter niet dat de verzekeraar een commerciële actie organiseert voor alle tak 23 producten voor zover hij over een voldoende verscheiden aanbod van tak 23 producten beschikt waardoor hij voor alle `types’ klanten een passende tak 23 heeft
 • Opleidingsseminaries en events die niet voldoen aan de regels van deze gedragscode

Lees hier het Koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen