Het rapport over de Assurmifid inspecties bij verzekeringsmakelaars (FSMA)

Auteur: FSMA

Publicatiedatum: 21/08/2017

De FSMA heeft een eerste reeks inspecties ter plaatse uitgevoerd over de naleving van de zorgplicht door verzekeringsmakelaars wanneer zij advies verstrekken over spaar- of beleggingsverzekeringen (tak 21 en tak 23). Tijdens deze inspecties heeft de FSMA ook gecontroleerd of de verzekeringsmakelaars de voorwaarden voor inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen naleefden.