Hervorming bewijsrecht en goederenrecht: voorontwerpen van wet in tweede lezing goedgekeurd door Ministerraad (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/10/2018

Hervorming van het bewijsrecht: invoeging van een Boek 8 ‘Bewijs’

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Koen Geens in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een Boek 8 ‘Bewijs’ invoegt in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Boek 8 ‘Bewijs’ vormt bovenal een codificatie van het huidige recht als uitkomst van de wetgeving, zoals geïnterpreteerd door de rechtspraak.
Het opzet ervan is dus vooral dat recht bevattelijker en duidelijker te maken, al omvat het ook bepaalde vernieuwingen ten aanzien van het huidige recht. Zo wordt het plafond van 375 euro waaronder het bewijs van de rechtshandelingen vrij is aanzienlijk verhoogd tot 3500 euro, zodat voor veel courante verrichtingen gebruik kan worden gemaakt van het vrije bewijsstelsel.

Het boek heeft ook een nieuwe structuur; het is onderverdeeld in drie hoofdstukken gewijd aan:

  • de definities en de algemene regels van het bewijsrecht
  • de fundamentele vraag van de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen
  • de bijzondere regels voor de verschillende bewijsmiddelen

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees hier het Persbericht van de Ministerraad (25 oktober 2018)

Invoeging van een boek over goederen in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Het voorontwerp heft de huidige artikelen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het goederenrecht op en vervangt ze door een geheel van artikelen die het Boek III “Goederen” zullen vormen van een vernieuwd Burgerlijk Wetboek. Het voorontwerp van wet voorziet in een grondige modernisering van het goederenrecht. De voorgestelde hervorming zal verlopen volgens de volgende krachtlijnen:

  • geïntegreerde benadering
  • instrumentalisering
  • modernisering
  • flexibilisering
  • doorgedreven rechtsvergelijkende benadering van het goederenrecht

Het stelsel van de zakelijke rechten is thans verspreid over diverse delen van het Burgerlijk Wetboek en over bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek. Het voorontwerp wil de belangrijkste teksten op gestructureerde wijze inpassen in het Burgerlijk Wetboek. Een algemeen gedeelte over goederenrecht omvat alle gemeenschappelijke bepalingen voor alle zakelijke rechten. In een afzonderlijke titel worden ook alle thema’s die te maken hebben met burenverhoudingen opgenomen.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Lees hier het Persbericht van de Ministerraad (25 oktober 2018)