Fraude met uw pensioenverzekering? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/08/2018

Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) geeft tips om onaangename verrassingen te voorkomen.

Het fenomeen van vervalste brieven

Het heeft zich al meerdere keren voorgedaan: klanten krijgen van hun verzekeraar het bericht dat hun pensioenverzekering op eindvervaldag komt. Hoera, want de kassa gaat rinkelen. De documenten van de verzekeraar worden netjes ingevuld en teruggestuurd, zodat het geld op de bankrekening kan worden gestort.

Weken later is er echter nog geen eurocent betaald. De verzekeraar wordt gecontacteerd maar die stelt bij hoog en laag dat de uitkering is gebeurd op de bankrekening, vermeld op het document dat werd teruggestuurd.  Na onderzoek blijkt dat fraudeurs de brief naar de verzekeraar hebben onderschept. Het vervalsen van naam en bankrekeningnummer is een koud kunstje en de vervalste brief wordt verder doorgestuurd. Op basis van die vervalsing heeft de verzekeraar de uitkering aan een oplichter doen toekomen. Het hoera-gevoel smelt dan wel zeer snel weg.

Wat kan u doen om dit te vermijden?

1. Een eerste oplossing : gebruik een aangetekende zending. Stuur de documenten naar de verzekeraar via aangetekende brief. Het kost u wat meer, maar u bent dan zeker dat de brief correct en ongeschonden zal aankomen. Alhoewel, is een aangetekend schrijven niet net een rode vlag die een fraudeur verwittigt dat de inhoud van de brief interessant kan zijn?

2. Dan schakelt u toch beter over op elektronische zending. Stuur uw documenten via e-mail naar het adres dat de verzekeraar heeft meegedeeld. Maak een kopie, bv in pdf, van uw identiteitskaart én uw bankkaart en stuur die mee. Zo kan de verzekeraar alle gegevens dubbel controleren en is iedereen zeker dat het geld ook bij de juiste persoon terecht komt.  Dit idee geldt overigens niet alleen voor pensioenuitkeringen. Ook de schadevergoeding die u van uw verzekeraar krijgt n.a.v. bv een brand is fraudegevoelig. Let dus op hoe u uw kwijting voor gelijk welke vergoeding terugstuurt.

3. Het veiligste is uw makelaar. Bezorg aan hem de documenten; hij kan via een veilige route alles aan de verzekeraar doorsturen. Door het persoonlijk contact kan iedereen gerust zijn dat de uitkering correct zal verlopen.

Tips om internetfraude te vermijden?

Fraude is van alle tijden en het is niet altijd makkelijk om het te omzeilen. Maar enkele tips om internetfraude te vermijden kunnen zeker helpen :

1. Gebruik uw gezond verstand en blijf alert als u een boodschap over geld krijgt, van wie dan ook. In die zin mag u zelfs met gezond wantrouwen brieven van de fiscus benaderen, want ook hun berichten zijn interessant voor fraudeurs.

2. Gaat het over verzekeringen, controleer dan de polisnummer. Herkent u die wel?

3. Controleer het e-mailadres en URL; komen die wel van de verzekeraar ? Zweef met je muis over de link om dit te testen.

4. Let op de domeinnaam. Ook daarmee kan geknoeid worden.  Deze tip om een en ander te controleren komt van safeonweb:

  • Bij de link www.safeonweb.be/tips is het domein safeonweb.
  • Bij de link www.safeonweb.tips.be/safeonweb is ‘tips’ het domein en word je naar een andere website geleid!

5. Verzekeraars zullen u NOOIT een voorafgaande betaling vragen om uw pensioenverzekering uitbetaald te krijgen. Die uitkering is altijd gratis.

6. Doe altijd de plausibiliteitstest : is het wel mogelijk wat er in het bericht staat?  Vergeet niet: wat te mooi is om waar te zijn, is waarschijnlijk ook niet waar.