Belastingvermindering bij kwijtschelding huur: de FOD Financiën heeft op 30 april 2021 een modelovereenkomst op haar website gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 03/05/2021

Verhuurders die voor de maanden maart, april en/of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30 % voor de kwijtgescholden huur. In de vennootschapsbelasting wordt het voordeel toegekend onder de vorm van een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet.

Als verhuurder moet u een schriftelijke overeenkomst voor de kwijtschelding van de huur opstellen, u vindt daarvoor hier een modelovereenkomst en verdere instructies over wat u moet doen.