Het UBO-register: geen drempel voor nieuwsgierige derden? (Vandelanotte)

Auteur: Mathieu Roelens (Vandelanotte)

Publicatiedatum: 03/02/2020

Ook u kreeg in 2019 ongetwijfeld heel wat berichten omtrent het UBO-register, doorgaans echter met een sterke focus op de (vaak verschuivende) deadline en toepasselijke sancties. Wie dit alles gemist zou hebben, dient dringend een inhaalbeweging te maken (meer lezen: registratieverplichting UBO).

De focus van deze bijdrage ligt daarentegen bij de zichtbaarheid naar buitenaf, van de door u zorgvuldig ingegeven informatie. Zoals eerder gecommuniceerd, kan een derde namelijk onder bepaalde voorwaarden het UBO-register van uw entiteit raadplegen. Een verzoek tot dergelijke raadpleging wordt op vandaag ook effectief (al dan niet automatisch) behandeld. Ter herinnering: opzoekingen kunnen enkel gebeuren op het ondernemingsnummer of de naam van de onderneming (vennootschap, vzw, stichting, …) zelf, niet op de natuurlijke persoon die als uiteindelijke begunstigde geregistreerd werd.

Rechtmatig belang aan te tonen? Niet voor vennootschappen…
Betalend? Neen…
Registratie van verzoeken
Wat is zichtbaar? Veel. Héél veel, echter mét ietwat afscherming van identiteit van de UBO
Anonimisering? Mogelijk in uitzonderlijke gevallen

Voor minderjarige UBO’s wordt dit verzoek automatisch ingewilligd. Voor meerderjarigen dient echter uitvoerig gemotiveerd én aangetoond te worden dat een niet-anonimisering de UBO in kwestie (of diens gezin) zou blootstellen aan een zogenaamd onevenredig risico of een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie.

Conclusie

Lees hier het originele artikel