Jurist omgevingsrecht

Functieomschrijving
 • Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team dat binnen de bevoegdheden van het beleidsdomein mobiliteit en openbare werken juridische ondersteuning levert op het vlak van het omgevingsrecht aan diverse entiteiten binnen het beleidsdomein, het kabinet van de minister van mobiliteit en openbare werken en andere externe klanten.
 • Bij de voorbereiding en uitwerking van grote en kleinere infrastructuurprojecten (autosnelwegen, gewestwegen, fietspaden, waterweg- en haveninfrastructuur,…) rijzen heel wat vragen over allerlei aspecten van het omgevingsrecht, zoals ruimtelijke planning, (milieu)effectbeoordelingen, natuur, (omgevings)vergunningen, …
 • Je analyseert cases, overlegt met collega’s, klanten en partners, neemt gemotiveerde standpunten in, volgt dossiers en procedures actief op, geeft instructies aan advocaten, …
 • Je zal daarnaast ook zelf de organisatie vertegenwoordigen in de beroepsprocedures bij de deputaties en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
 • Tijdens het uitvoeren van je taken kom je ook in aanraking met andere materies en rechtstakken zoals bv. wegenrecht (o.a. rooilijnen, bouwvrije stroken, statuten van wegen zoals het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, …), domeingoederenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Ook minder voor de hand liggende rechtsproblemen kunnen uitzonderlijk je pad kruisen.
 • Je werkt hierbij nauw samen met collega’s (binnen en buiten de eigen afdeling) en partners (advocaten, experten, …).
 • Voor deze functie ben je actief in een vlakke organisatie met korte beslissingslijnen en een open cultuur, waarbij overleg en samenwerking centraal staan. Door een bundeling van onze expertise willen we onze klanten immers een integrale aanpak aanbieden.
Mijn profiel
 • Je hebt een diploma van licentiaat of master in de rechten behaald na een initiële opleiding (kandidaat of bachelor) in de rechten.
 • Voor deze functie wordt geen werkervaring vereist, maar een of meerdere van volgende zaken is een troef:
  • ofwel heb je reeds professionele ervaring als jurist in de materie van het omgevingsrecht opgedaan;
  • ofwel heb je naast een diploma in de rechten een ander (aanvullend) diploma gerelateerd aan de materie van het omgevingsrecht;
  • ofwel heb je tijdens je studies aantoonbaar juridische kennis verworven in de materie van het omgevingsrecht.
Aanbod

Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie:

 • wij bieden 35 dagen vakantie per jaar (vrij op te nemen in overleg met de dienst)
 • tussen Kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het weekend vallen)
 • er bestaat een mogelijkheid tot thuiswerk (maximaal 50% per maand, in overleg met de leidinggevende)

Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111. Je aanvangssalaris is minimaal 3.468,87 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde voorwaarden verloond worden.

Je ontvangt:

 • vakantiegeld en een eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 1,09 euro draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon).

Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be kan je je salaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage berekenen aangepast aan je individuele situatie.

Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door de werkgever.

Jaarlijks kan je je inschrijven voor een gratis griepvaccinatie.

Je kan via de Sociale Dienst aanspraak maken op een aantal bijkomende voordelen zoals korting voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je kinderen, …

Interesse?

Solliciteer hier