Juridisch directeur

Laat de stad door je aderen stromen bij de Juridische Dienst van het Departement Bedrijfsvoering. Klik hier om het organogram te zien. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als directeur sta je aan het hoofd van de Juridische Dienst

 • Je coacht de leidinggevenden van de verschillende afdelingen en de experten volgens de Gentse visie.
 • Je coördineert organisatorisch en inhoudelijk de werking van de dienst. In samenspraak met de leidinggevenden organiseer je de dossierverdeling en bewaak je de timing en kwaliteit van de dossieropvolging.
 • Je hebt kennis van de diverse juridische materies die in de dienst worden opgenomen en je bent zelf de expert of kan je snel inwerken in bepaalde complexe, beleidsmatige of privacy gevoelige dossiers. Bovendien denk je actief mee over de tactische/strategische aanpak van dossiers.
 • De wettelijkheid van besluitvorming en de correctheid van het procesverloop zijn jouw stokpaardje. Daarnaast zorg je voor rapporteringen inzake dossierverloop en geschillenopvolging, alsmede voor jaarlijkse/periodieke verslaggeving (jaarverslag, jaarplannen, enz.)

De hoofdopdrachten van de dienst zijn:

 • Groepsbrede, juridische adviesverlening. Deze adviesverlening is vaak preventief, maar kan ook curatief zijn. De advisering strekt zich uit tot alle rechtstakken waarmee de Stad Gent/de Politiezone Gent/verzelfstandigde entiteiten en andere leden van Groep Gent bij hun werking geconfronteerd worden. Ook het uitwerken en formuleren van juridisch-administratieve procedures, m.i.v. het juridisch auditeren, behoren tot deze dienstverlening.
 • Specifieke, juridische dienstverlening o.a. voor fiscale dossiers, erfenissen en legaten (en de specifieke besluitvorming daaromtrent),
 • Beheer van geschillendossiers; dit zijn alle dossiers die zich in een gerechtelijke fase of administratief beroep bevinden
 • Beheer van verzekeringspolissen van stad en politiezone Gent; dit omvat het algemeen polisbeheer het opvolgen van schadedossiers en het afsluiten van verzekeringspolissen. Telkens in nauw overleg met de inhoudelijk bevoegde diensten.
 • Het consequent opvolgen van wetgeving en rechtspraak die impact kan hebben op de organisatie. Kennismanagement is daarbij van groot belang en maakt ook een belangrijk deel uit van de werking. De informatieverstrekking en de ontsluiting van de aanwezige data/kennis gebeurt onder meer via het bibliotheek- en documentatiecentrum (BIDOC) van de dienst.
 • Voor een aantal welbepaalde materies hebben zich binnen de Juridische dienst afzonderlijke cellen gevormd: met name voor overheidsopdrachten, voor externe verzelfstandiging, intergemeentelijke samenwerking (verbonden rechtspersonen) en voor de dossiers inzake administratieve gemeentelijke sancties en bestuurlijke handhaving
Wat krijg je van ons?
 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau (A5a-A5b);
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 4.556 (4 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent.

We vullen deze vacature in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Wat zijn de voorwaarden?
 1. Je hebt een gepast diploma:
  – ofwel heb je een Licentiaat- of Master-diploma Rechten.
  – ofwel heb je een gelijkgesteld diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten.
 2. Je hebt 4 jaar relevante professionele leidinggevende ervaring en 4 jaar relevante professionele ervaring in het juridische domein. Beide ervaringsvereisten kunnen op hetzelfde moment verworven zijn..
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Ben jij onze nieuwe directeur ?

Schrijf je uiterlijk in op 29/11/2021 door onderaan op de knop ‘Solliciteer nu’ te klikken.

Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je diploma.

Heb je een buitenlands diploma?

Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.

Wat zijn de selectiestappen?
 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Indien je slaagt en indien je bij de 7 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de functie aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling ‘gunstig’ of ‘gunstig met voorbehoud’ krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, … Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.

Het korte mondelinge deel gaat onder voorbehoud door in de week van 6 of 13 december 2021.
Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?
 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Team leiden
 • Coachen
 • Omgevingsbewust hanelen
 • Conceptualiseren
 • Zich waardig en integer gedragen
 • Beslissen
 • Technische vaardigheden beheersen
Heb je nog vragen over deze vacature?
 • Over de functie-inhoud
  Neem contact op met Liesbet Vertriest, kabinet algemeen directeur (0495 47 14 08).
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden
  Bel naar Freya Clauwaert (freya.clauwaert@stad.gent, 0470 21 02 41), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen
  Onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.
Gent is voor iedereen!

Gent gaat voluit voor gelijke kansen en waardeert diversiteit. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun schitterende competenties. Je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit, … beïnvloeden je kans om mee te bouwen aan de stad niet.

> Solliciteer