Data Protection Officer internationale informatie-uitwisseling

De Data Protection Officer (DPO) internationale informatie-uitwisseling is verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Advies geven over alle aspecten die te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens, in eerste instantie aan de directeur van CGI, maar bijkomend ook aan alle andere leden van CGI.
 • Mee vormgeven van het beleid inzake gegevensbescherming dat door CGI wordt geïmplementeerd.
 • Controles uitvoeren op de verwerkingen die uitgevoerd worden door CGI, in het bijzonder deze waarvoor de directeur van CGI verwerkingsverantwoordelijke is, en het meedelen van de resultaten van deze controles aan de directeur van CGI.
 • Opleidingen organiseren, in samenwerking met CGI/KM, voor de leden van CGI over alle aspecten die te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens.
 • De leden van CGI sensibiliseren over gegevensbescherming en informatieveiligheid.
 • Toekijken op en de vlotte behandeling verzekeren van de verzoeken die CGI ontvangt tot uitoefening van de rechten van de burger/betrokkene, zoals het recht op (onrechtstreekse) toegang, het recht op verbetering en/of wissing en het recht op beperking van de verwerking.
 • Erover waken dat de procedures inzake de melding van een inbreuk op de beveiliging worden gerespecteerd, zodat deze meldingen correct gebeuren.
 • Advies verlenen over de gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (GEB’s) die moeten worden opgesteld door CGI.
 • Het register van de verwerkingen van de geïntegreerde politie (RegPol) voeden, en zo nodig bijwerken.
 • Fungeren als eerste en bevoorrechte contactpunt voor de toezichthoudende autoriteiten, met name het Controleorgaan op de politionele informatie (COC).
 • Relaties onderhouden met de andere DPO’s van de Federale Politie, de DPO’s van de lokale politiezones en andere DPO’s van overheidsinstellingen en overheidsdiensten, in binnen- en buitenland.
 • Optreden als DPO voor Interpol, in de zin van art. 121 van Interpol’s Rules on the Processing of Data en uitvoeren van de taken die afwijken van wat in de Europese en Belgische regelgeving van een DPO verwacht wordt (bijvoorbeeld het opstellen van procedures), in samenwerking met het Legal Office van CGI/SPOC.
Interesse?

> Solliciteren