Advocaat Arbeidsrecht / Lawyer Labour Law

Reliance is op zoek naar Nederlandstalige/Franstalige advocaten met of zonder professionele ervaring die wensen te investeren in de door haar beoefende materies.

Reliance is een advocatenkantoor dat zich richt op het arbeidsrecht in al haar vormen.

Het kantoor wordt gekenmerkt door haar waarden inzake onafhankelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid.

Reliance ziet er op toe dat deze waarden worden geëerbiedigd in zowel haar relaties met haar cliënten (breed cliënteel van allerlei achtergrond, nauwkeurig werk en afgewogen erelonen) als ten aanzien van de advocaten die deel uitmaken van het kantoor (vrije geest, bijscholing, evenwicht tussen werk en privéleven).

Reliance heeft een uitstekende reputatie, zowel in België als internationaal. Het kantoor is overigens de Belgische vestiging van Littler, wereldwijd het grootste advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Reliance verwacht van u grote juridische kwaliteiten en de wil om bij te leren en te werken in team en dit in een drietalige omgeving.

Naast de zeer klassieke “aantrekkelijke erelonen en dynamische professionele omgeving” biedt Reliance u de mogelijkheid om de carrière uit te tekenen die u zelf wenst. Of u nu een internationaal gerenommeerde advocaat in het arbeidsrecht wilt worden die diensten aanbiedt aan multinationals, of eerder een advocaat die juridisch accuraat en efficiënt zijn/haar carrière leidt zonder zijn/haar privéleven hiervoor op te offeren: bij ons vindt u de mogelijkheid en de actieve steun om dit te realiseren.

Aarzel niet langer, stuur nu uw kandidatuur naar info@reliancelaw.be en/of stephanie.deridder@reliancelaw.be.

***

Reliance is looking for Dutch/French-speaking lawyers with or without professional experience who wish to invest in the firm’s area of specialization.

Reliance is a law firm that focuses on labour and employment law in all its forms.

The firm is characterized by its values of independence, quality and accessibility.

Reliance also ensures that those values are respected in its relations with its clients (broad base of clients from all horizons, excellent service and competitive fees) and vis-à-vis its lawyers (the firm encourages creative thinking in servicing clients, invests in continuous training and places emphasis on achieving a healthy work/life balance).

Reliance enjoys a strong reputation both in Belgium and internationally. The firm is the Belgian bridgehead for Littler, the largest law firm specialized in labor law worldwide.

Reliance expects from you excellent legal skills as well as a strong desire to learn and to work as a team in a stimulating trilingual environment.

In addition to the very classic “attractive fees and dynamic professional environment”, Reliance offers you the opportunity to achieve the career you want to lead. Whether you want to become an internationally renowned lawyer in labour and employment law offering services to multinationals or rather want to be extremely responsive and efficient lawyer without sacrificing your private life and other personal goals: with us you will find the possibility and the active support to achieve this.

Do not hesitate, send your application now to info@reliancelaw.be and/or stephanie.deridder@reliancelaw.be.