>Voeg code toe voor de </head> tag.zelfstandigen

Uw verplichtingen als zelfstandige bij arbeidsongeschiktheid van korte duur? (PwC Legal)

Auteur: Frank Ruelens (PwC Legal) Publicatiedatum: 15/02/2020 De sociaalzekerheidsrechtelijke situatie van zelfstandigen in België is de laatste jaren gevoelig verbeterd en de verschillen met een werknemer zijn kleiner geworden: één van de redenen hiervoor is dat de Federale overheid geen voorstander is van een nieuw apart statuut voor bepaalde "nieuwe"

2020-02-15T10:23:53+00:00 15 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Overbruggingsuitkering voor zelfstandigen (Studio Legale)

Auteurs: Joost Peeters en Jolien Van den bossche (Studio Legale) Publicatiedatum: 10/07/2017 In 2016 gingen in België maar liefst 9.170 ondernemingen failliet.[1] Een faillissement heeft zeer verstrekkende gevolgen, dit o.a. op financieel vlak voor de gefailleerde. Een zelfstandige heeft immers geen recht op een werkloosheidsuitkering. Dit met uitzondering indien hij voor de

Fiscale vrijstelling voor hinderpremie zelfstandigen en KMO’s (Johan Van Overtveldt)

De minister van Financiën stelt voor om de zogenaamde “hinderpremies” voor zelfstandigen en KMO’s fiscaal vrij te stellen. Deze maatregel maakt deel uit van het voorontwerp van wet “diverse fiscale bepalingen” dat de Ministerraad vandaag goedkeurde. Het gaat om de inkomenscompensatievergoeding die aan zelfstandigen en KMO’s wordt toegekend bij hinder

2017-05-23T08:56:53+00:00 23 mei 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

“Verdienen” werklozen een hoger pensioen dan zelfstandigen? (Prof. Willy van Eeckhoutte)

Is het verklaarbaar dat sommige werklozen een hoger pensioen hebben dan sommige zelfstandigen? Dat is de correcte vraag. En dan nog. Inderdaad, werklozen met pensioen zijn in de regel geen (uitkeringsgerechtigde) werklozen meer: vanaf het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar kan niet langer een werkloosheidsuitkering worden toegekend (art.

Oprichting van vennootschap niet zonder risico voor eigen gezinswoning (Adlex)

Een van de redenen om een vennootschap op te richten is om de persoonlijke aansprakelijkheid van zelfstandigen tot het minimum te beperken. Veelal denken zij dat de eigen gezinswoning hierdoor volledig buiten schot blijft. Niets is minder waar. De vordering tot volstorting van het maatschappelijk kapitaal en de rekening-courantrekening steken

2016-09-07T10:19:57+00:00 7 september 2016|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |