>Voeg code toe voor de </head> tag.zekerheidsrechten

Pand op levende bankrekeningen: Swedbank arrest “revisited” (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Ivan Peeters en Sean Jonckheere (PwC Legal - gastbloggers Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 22/12/2020 Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling te bewerkstelligen ter versterking van de positie van de gewaarborgde schuldeiser van een financiële zekerheidsovereenkomst en om systeemrisico’s in de financiële markten

2021-01-07T14:06:37+00:00 7 januari 2021|Categories: Insolventierecht Financieel recht|Tags: , , |

De tegenwerpelijkheid van de inpandgeving van intellectuele eigendomsrechten: ik zie, ik zie wat jij niet ziet? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Nils Wills (gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 23/10/2020 Op 1 januari 2018 trad na lang wachten de wet zakelijke zekerheden op roerende goederen (kortweg “de nieuwe pandwet”) in werking. Eén van de krachtlijnen hiervan is de afschaffing van de verplichte buitenbezitstelling van de in pand gegeven goederen. Vandaag vormt

Borgtocht en zekerheden (FOD Economie)

Het Burgerlijk Wetboek en een aantal bijzondere wetgevingen voorzien in een aantal regels die de schuldeiser moet naleven, wanneer de consument, als natuurlijk persoon zich zonder enig economisch voordeel of tegenprestatie verbindt tegenover de schuldeiser tot betaling van een hoofdschuld. Daarnaast geldt de bescherming in boek VII van het Wetboek

2017-01-30T12:29:53+00:00 30 januari 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Zakelijke zekerheden op roerende goederen: de UNCITRAL-modelwet (Corporate Finance lab)

Niet alleen de Belgische wetgever heeft aandacht voor het zekerhedenrecht. Andere wetgevers staan voor dezelfde uitdaging. De zekerheidsrechten (op roerende goederen) vertonen op dit ogenblik grote verschillen in de lidstaten van de Europese Unie. Om deze diversiteit te overbruggen, is het nuttig om de blik te richten op het belangrijke