De tegenwerpelijkheid van de inpandgeving van intellectuele eigendomsrechten: ik zie, ik zie wat jij niet ziet? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Nils Wills (gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 23/10/2020 Op 1 januari 2018 trad na lang wachten de wet zakelijke zekerheden op roerende goederen (kortweg “de nieuwe pandwet”) in werking. Eén van de krachtlijnen hiervan is de afschaffing van de verplichte buitenbezitstelling van de in pand gegeven goederen. Vandaag vormt de buitenbezitstelling niet langer een…

Lees meer

Kan een bijzonder bevoorrechte schuldvordering kwalificeren als een buitengewone schuldvordering in de opschorting? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/09/2020 Orb. Gent (afd. Gent) 15 september 2020 De ondernemingsrechtbank Gent (afd. Gent) heeft zich op 15 september 2020 uitgesproken over de vraag of een schuldeiser met een bijzonder voorrecht (in casu het voorrecht van de onbetaalde verhuurder) in een reorganisatieprocedure door collectief akkoord kan kwalificeren als een…

Lees meer

Gerechtelijk reorganisatie en zakelijke zekerheden. Twee belangrijke Cassatie-arresten van 16 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 17/02/2020 Cassatie-arrest C.19.0294.N In het arrest spreekt ook het Hof van Cassatie zich uit over een schuldvordering gewaarborgd door een pand op schuldvorderingen en in welke mate een pand op alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen aanleiding kan geven tot een kwalificatie als een buitengewone schuldvordering. Lees het artikel ‘Cass. 16 januari 2019…

Lees meer