>Voeg code toe voor de </head> tag.Younity

Overdracht aanvullende pensioenreserves van bedrijfsleiders (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 10/03/2021 De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. In een eerdere blogpost hebben we ingezoomd op het standpunt over de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen

2021-03-11T09:06:22+00:00 11 maart 2021|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Opgelet met tussentijdse overdracht van VAPZ-reserves (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity)Publicatiedatum: 22/02/2021 De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. Een van deze standpunten betreft de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).[1] Zelfstandigen hebben

2021-02-26T11:55:10+00:00 2 maart 2021|Categories: Verzekeringsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Eindejaarspremie voor tijdelijk werkloze werknemers (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 16/12/2020 Het afgelopen jaar hebben vele werkgevers voor hun werknemers gebruik gemaakt van een systeem van tijdelijke werkloosheid (overmacht/economische redenen). Hoewel dit de werkgever vaak wat meer ademruimte gaf, betekende dit bij bepaalde werknemers dat zij financieel moesten inleveren. Het feit dat er in 2020 gebruik werd

2020-12-23T11:58:20+00:00 24 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Geen pensioen? Geen externalisatieplicht! (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 30/11/2020 De FSMA heeft recent een standpunt[1] bekendgemaakt op haar website in verband met de verhoging van een extralegaal voordeel door de werkgever ingeval van overlijden van een werknemer (bv. verhoging van de kinderbijslag of een studiebeurs). Wanneer een werkgever zo’n verhoging wil toekennen, zal hij

2020-12-03T14:30:55+00:00 3 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Mag een vakbond automatisch een lijst van personeelsleden krijgen van de werkgever om propaganda te sturen? (Younity)

Auteur: Nicolas Roland (Younity)  Publicatiedatum: 18/11/2020 Neen. In haar recente richtsnoeren over de sociale verkiezingen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwd dat het gaat over een een verwerking die in se niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de werkgever de personeelsgegevens heeft verkregen, namelijk personeelsbeheer en loonadministratie. De werkgever

2020-11-21T10:25:24+00:00 21 november 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Gerechtelijke ontbinding: not so fast! (Younity)

Auteur: Brecht Cops (Younity) Publicatiedatum: 02/11/2020 Een werkneemster die administratief verantwoordelijke was in een kleine KMO met in totaal 7 personeelsleden (een dochtervennootschap van een bank), werkt vanaf een bepaald moment vrijwillig deeltijds gedurende 11u40 per week, in een cyclus van 1 week op 2. De onderneming wordt verkocht, en de

2020-11-13T10:14:36+00:00 13 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De (tweede) lockdown komt erg dichtbij… telewerk opnieuw de norm (Younity)

Auteur: Caroline Vanderrest (Younity) Publicatiedatum: 19/10/2020 Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds verspreidende pandemie in te dijken. Een ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gisteren gepubliceerd, dat deze maatregelen vastlegt.

2020-10-23T07:27:26+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Arbeidshof veroordeelt opnieuw discriminatie op grond van geslachtsverandering (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 14/09/2020 Het Arbeidshof te Brussel heeft op 6 september 2019 opnieuw een arrest geveld waarin het de uitsluiting van medische kosten en arbeidsongeschiktheid ingevolge de behandeling van genderdysforie toetst aan het verbod op discriminatie bepaald in de genderwet[1]. In deze zaak was bij de betrokken vrouw, die

2020-09-23T09:09:59+00:00 27 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Kan een werkgever een niet aan hem geadresseerde e-mail gebruiken om een werknemer te sanctioneren? (Younity)

Auteur: Nicolas Roland (Younity) Publicatiedatum: 09/09/2020 Ja, als de werkgever de e-mail ontvangen heeft van de ontvanger die het “nuttig, noodzakelijk, passend of opportuun” achtte om hem deze e-mail te sturen dewelke hij rechtmatig had ontvangen. De Arbeidsrechtbank van Luik heeft dit standpunt opnieuw bevestigd in zijn uitspraak van 16

2020-09-11T06:40:48+00:00 17 september 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: |

COVID-19 en aanvullende sociale zekerheid: advies van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity)  Publicatiedatum: 03/06/2020 In onze blogpost van 18 mei 2020 hebben we het initiatief toegelicht dat de Belgische wetgever heeft genomen om de aanvullende sociale bescherming van werknemers te waarborgen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19.[1] Inmiddels werd het advies nr. 39 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen (hierna de

2020-06-05T11:09:32+00:00 5 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |