>Voeg code toe voor de </head> tag.Younity

Kennisgeving via e-mail van de concrete ontslagredenen, welk gevolg? (Younity)

Auteur: Kevin Della Selva (Younity) Publicatiedatum: 11/11/2019 Na zijn ontslag vraagt een werknemer aan zijn ex-werkgever via een aangetekende brief om de concrete redenen van zijn ontslag op te geven. Binnen de maand brengt de werkgever de werknemer via e-mail op de hoogte van deze concrete redenen. De werknemer vordert vervolgens

2019-11-17T09:51:13+00:00 17 november 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Misbruik van ontslagrecht (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 21/09/2018 In een arrest van het Arbeidshof te Brussel van 1 september 2017 sprak het hof zich uit over een vordering van een ex-werknemer die meende dat zijn voormalige werkgever het ontslagrecht had gebruikt. De werknemer werd namelijk aangenomen nadat deze door een ‘headhunter’ werd aangesproken

2018-10-04T07:38:46+00:00 4 oktober 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Berekeningen van de anciënniteit: ontwikkelingen van het begrip “dezelfde werkgever” (Younity)

Auteur: Aurore Guérit (Younity) Publicatiedatum: 09/08/2017 In een vonnis van 24 januari 2017 heeft de Arbeidsrechtbank Antwerpen (afdeling Mechelen) enkele zaken verduidelijkt omtrent wat onder het begrip dezelfde werkgever moet worden begrepen in het geval van een overname van een bepaalde activiteit. De feiten kunnen samengevat worden als volgt: Mevrouw A trad in dienst

2017-10-01T20:21:02+00:00 10 augustus 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Licenciement d’un médecin sans demander l’avis renforcé du Conseil médical – quelles conséquences? (Younity)

Auteur: Sophie Stenuick (Younity) Date de publication: 07/08/2017 La Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 juin 2017, suite à un pourvoi interjeté contre un arrêt de la Cour d’appel de Mons. 1.   La décision de la Cour d’appel de Mons contre laquelle un pourvoi est interjeté Une institution hospitalière

2017-10-01T20:37:43+00:00 8 augustus 2017|Categories: Arbeidsrecht Medisch recht|Tags: , , |

Hervorming Peeters : de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid (Younity)

De wet Peeters beoogt de administratieve lasten van de werkgevers te verminderen door onder meer de reglementering betreffende de organisatie van de arbeid en de arbeidsduur te vereenvoudigen en te moderniseren. Volgens de memorie van toelichting diende dit echter wel te gebeuren zonder afbreuk te doen aan de rechten van

2017-06-07T06:41:09+00:00 7 juni 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

De hervorming-Peeters: de nieuwe opleidingsdoelstelling van 5 dagen (Younity)

De wet Peeters (artikel 9 tot 21) vervangt de interprofessionele doelstelling om 1,9 % van de totale loonmassa aan te wenden voor opleiding door een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent en per jaar, met een opleidingsinspanning van minimum 2 dagen en een groeipad om de

2017-04-12T14:17:16+00:00 12 april 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: |

Nouvelle proposition de modification de la loi “Renault” pour protéger les sous-traitants (Younity)

Les annonces de restructurations au cours des derniers mois mènent les parlementaires à plancher sur la loi “Renault”. Récemment c’était l’information au Parlement qui était abordée, et à présent celle des sous-traitants qui, il est vrai, peuvent être impactés par une telle décision.

2016-12-02T08:56:22+00:00 2 december 2016|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Avantages rémunératoires – rappel de quelques principes de base (Younity)

Dans un arrêt du 19 mai 2016, la Cour du travail de Bruxelles rappelle quelques principes importants en matière d’avantages rémunératoires. Les trois avantages visés par cet arrêt sont les indemnités de repas / indemnités de repos, les indemnités forfaitaires de remboursement de frais, les cadeaux et chèques-cadeaux. Vous trouverez

2016-11-02T07:56:25+00:00 2 november 2016|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Betaling van bijdragen aan een duits pensioenplan met behoud van fiscale voordelen voor de belgische werkgever nu mogelijk? (Younity)

Voor de opbouw van aanvullend pensioen kent de Duitse wetgeving een systeem van interne financiering waarbij door de werkgever balansprovisies worden aangelegd. De Belgische wetgeving laat dit niet toe: ter bescherming van de aangeslotenen en de begunstigden tegen een eventuele insolvabiliteit van de werkgever moet de uitvoering van de (individuele