>Voeg code toe voor de </head> tag.Younity

Uitbreiding rouwverlof in zicht (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 28/05/2021 Afgelopen woensdag, 26 mei 2021, werd in de Kamercommissie Sociale Zaken unaniem het ‘Wetsvoorstel tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een inwonend kind en het openstellen van rouwverlof bij het overlijden van een stiefbroer, -zus of -grootouder’ aangenomen. Het

2021-06-02T12:46:09+00:00 2 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Vlaams decreet breidt bescherming bij discriminatie op de werkvloer uit (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity)Publicatiedatum: 07/05/2021 Op 30 maart 2021 werd het “Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse

2021-05-08T10:51:25+00:00 8 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Begrip “dezelfde werkgever” voor berekenen anciënniteit (Younity)

Auteur: Brecht Cops (Younity)Publicatiedatum: 19/04/2021 Anciënniteit wordt gedefinieerd als de periodes dat men ononderbroken in dienst is van dezelfde onderneming, waarbij “dezelfde onderneming” volgens vaste Cassatierechtspraak beschouwd wordt als eenzelfde economische exploitatie-eenheid. Verschillende activiteiten in dezelfde economische sector (in casu de sector van de koelvaart) zijn vaak in bepaalde mate gelijkaardig

2021-04-21T07:31:17+00:00 21 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Overdracht aanvullende pensioenreserves van bedrijfsleiders (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 10/03/2021 De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. In een eerdere blogpost hebben we ingezoomd op het standpunt over de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen

2021-03-11T09:06:22+00:00 11 maart 2021|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Opgelet met tussentijdse overdracht van VAPZ-reserves (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity)Publicatiedatum: 22/02/2021 De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. Een van deze standpunten betreft de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).[1] Zelfstandigen hebben

2021-02-26T11:55:10+00:00 2 maart 2021|Categories: Verzekeringsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Eindejaarspremie voor tijdelijk werkloze werknemers (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 16/12/2020 Het afgelopen jaar hebben vele werkgevers voor hun werknemers gebruik gemaakt van een systeem van tijdelijke werkloosheid (overmacht/economische redenen). Hoewel dit de werkgever vaak wat meer ademruimte gaf, betekende dit bij bepaalde werknemers dat zij financieel moesten inleveren. Het feit dat er in 2020 gebruik werd

2020-12-23T11:58:20+00:00 24 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Geen pensioen? Geen externalisatieplicht! (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 30/11/2020 De FSMA heeft recent een standpunt[1] bekendgemaakt op haar website in verband met de verhoging van een extralegaal voordeel door de werkgever ingeval van overlijden van een werknemer (bv. verhoging van de kinderbijslag of een studiebeurs). Wanneer een werkgever zo’n verhoging wil toekennen, zal hij

2020-12-03T14:30:55+00:00 3 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Mag een vakbond automatisch een lijst van personeelsleden krijgen van de werkgever om propaganda te sturen? (Younity)

Auteur: Nicolas Roland (Younity)  Publicatiedatum: 18/11/2020 Neen. In haar recente richtsnoeren over de sociale verkiezingen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) beschouwd dat het gaat over een een verwerking die in se niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de werkgever de personeelsgegevens heeft verkregen, namelijk personeelsbeheer en loonadministratie. De werkgever

2020-11-21T10:25:24+00:00 21 november 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Gerechtelijke ontbinding: not so fast! (Younity)

Auteur: Brecht Cops (Younity) Publicatiedatum: 02/11/2020 Een werkneemster die administratief verantwoordelijke was in een kleine KMO met in totaal 7 personeelsleden (een dochtervennootschap van een bank), werkt vanaf een bepaald moment vrijwillig deeltijds gedurende 11u40 per week, in een cyclus van 1 week op 2. De onderneming wordt verkocht, en de

2020-11-13T10:14:36+00:00 13 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

De (tweede) lockdown komt erg dichtbij… telewerk opnieuw de norm (Younity)

Auteur: Caroline Vanderrest (Younity) Publicatiedatum: 19/10/2020 Na het Overlegcomité van vrijdag jongstleden, 16 oktober, werden een aantal inperkingsmaatregelen aangekondigd om de steeds verspreidende pandemie in te dijken. Een ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken werd gisteren gepubliceerd, dat deze maatregelen vastlegt.

2020-10-23T07:27:26+00:00 23 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |