>Voeg code toe voor de </head> tag.wederbeleggingsvergoeding

Een investeringskrediet vervroegd terugbetalen: wederbeleggingsvergoeding betalen of niet? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten)  Publicatiedatum: 25/09/2020 Een onderneming wenst een investeringskrediet soms vervroegd terug te betalen. Zo gebeurt het dat een krediet wordt aangegaan met een looptijd van 20 jaar om de aankoop van een bedrijfsgebouw te financieren. Wanneer de onderneming het gebouw 5 jaar later met winst

2020-10-01T07:30:17+00:00 1 oktober 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

De wederbeleggingsvergoeding, een rollercoaster voor kredietnemers en kredietgevers (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 07/09/2020 Wanneer u een krediet vervroegd wenst terug te betalen, rekent de bank daarvoor doorgaans een wederbeleggingsvergoeding aan. Deze wederbeleggingsvergoeding is beperkt tot zes maanden interest indien uw krediet kwalificeert als een lening op interest (art. 1907bis BW). Vaak ontstaat de discussie of de

2020-09-08T08:46:55+00:00 14 september 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

Funding loss – een stand van zaken (Crivits & Persyn)

Auteur: Maren Deracourt (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 29/01/2020 U bent een professioneel krediet aangegaan bij de bank en wil dit vervroegd terugbetalen. Of u heeft ontdekt dat u bij een andere bank betere voorwaarden kan verkrijgen en wil daarom overgaan tot herfinanciering. Waarmee moet u rekening houden? Funding loss of wederbeleggingsvergoeding

2020-02-08T11:11:54+00:00 10 februari 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

Risicoloos procederen tegen Funding-Loss? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 26/11/2018 In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen een funding loss-vergoeding van een kleine 260.000,00 EUR tot een fractie daarvan. Na het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016, is dit opnieuw een belangwekkende

De funding loss blijft onder vuur! (Squadrat Advocaten)

Auteur: Luc Stolle (Squadrat) Publicatiedatum: 05/06/2018 Kredietcrisis 2008 was aanleiding voor de funding loss-discussie Veronderstel eens: u bent een ondernemer die vooruit wil en u beslist een bedrijfspand te kopen teneinde de groei én de toekomst van uw bedrijf te verzekeren. U heeft evenwel onvoldoende middelen om uw project te

Kmo’s beter geïnformeerd bij het aangaan van financieringen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 28/02/2018 Eind 2017 werd de zogenaamde Wet Laruelle herzien. Dit is een wet uit 2013 die de toegang voor kmo's tot financiering moest vergemakkelijken. Aanleiding waren de resultaten van een door de overheid georganiseerde bevraging bij bijna 10.000 kmo's, waaruit bleek dat de wet op bepaalde

Wet KMO financiering aangepast (Modo Advocaten)

Auteurs: Régine Feltkamp en Gerrit Hendrikx (Modo Advocaten) Publicatiedatum: maart 2018 Door de wet van 21 december 2017 werd de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor klein en middelgrote ondernemingen (Wet KMO Financiering) aangepast. De wijzigingen gelden voor de kredietovereenkomsten die worden gesloten vanaf 8 januari 2018. Ter herinnering, de Wet

De strijd tegen de funding loss : terreinwinst voor kredietnemer, doch banken capituleren nog niet! (Squadrat)

Auteur: Luc Stolle (Squadrat Advocaten) Publicatiedatum: 27/02/2018 KMO-cliënten blijven zich beklagen omtrent de hoge, soms exorbitant hoge funding loss- of wederbeleggingsvergoedingen die de banken aanrekenen bij de vervroegde terugbetaling van kredieten. Ondernemingen krijgen met deze problematiek te maken zowel bij vrijwillige als bij gedwongen vervroegde terugbetaling van kredieten. Blijkbaar romen de banken op die manier zelfs ook de

Funding loss-vergoedingen – recente rechtspraak springt ondernemingen bij! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Bram Stragier en Caitlin Moenaert (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 28/09/2017 Bij de vervroegde terugbetaling van bancaire kredieten worden ondernemingen veelal geconfronteerd met een pittige afrekening onder de vorm van een funding loss-vergoeding of een wederbeleggingsvergoeding. Deze conventionele vergoeding dient als compensatie voor de verloren, toekomstige rente en de administratiekosten. Soms bedraagt