>Voeg code toe voor de </head> tag.WCO

Arrest 24 maart 2021, Belgische Staat aansprakelijk voor foute omzetting Europese Richtlijn 2001/23/EG in WCO (Hoven & Rechtbanken)

Auteur: Hoven & RechtbankenPublicatiedatum: 25/03/2021 De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt in een arrest van 24 maart 2021. Meer bepaald is het oude artikel 61, §

De tijdelijke “Corona” opschortingsmaatregelen hebben ook gevolgen voor het gerechtelijk reorganisatieplan (WCO) (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 21/01/2021 De tijdelijke opschortingsmaatregelen die van toepassing waren tijdens de "eerste golf" van de coronacrisis, zijn opnieuw ingevoerd. Maar ze gelden alleen voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten. Sinds 28 oktober 2020 zijn alle

De verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars in het licht van de huidige corona-crisis (Monard Law)

Auteurs: Inge De Haes en Sofie Souvereyns (Monard Law) Publicatiedatum: 25/11/2020 1. Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Voor wie geldt deze verplichting? Onder economische beroepsbeoefenaars wordt het volgende begrepen: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders-fiscalisten Wanneer geldt de meldingsplicht? Net zoals dat

2020-12-03T11:08:12+00:00 3 december 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Model van dagvaarding in vervroegde beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) Publicatiedatum: 22/02/2020 Model De heer Guy Hermans (rechter in ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van dagvaarding in vervroegde beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie bezorgd: PDF / Word Andere modellen van Guy Hermans: Model van verzoekschrift tot termijnverlenging

2020-04-25T08:30:58+00:00 22 februari 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

WCO en werknemers – wat na het arrest Plessers? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/09/2019 Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze zaak wordt de regeling van overgang van werknemers in het kader van de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag - de zogenaamde "WCO 3" -  onder vuur genomen. Onze WCO wetgeving bepaalt dat de

2019-09-08T14:37:43+00:00 13 september 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels van 20 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Lees hier de Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering

2019-07-31T07:58:55+00:00 31 juli 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |

De overdracht onder gerechtelijk gezag op losse schroeven? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Joost Bats (Schoups) Publicatiedatum: 07/02/2019 De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van haar activiteiten te redden. Naast het sluiten van een minnelijk of een collectief akkoord met haar schuldeisers, kan de onderneming er tevens voor opteren om (een deel van) de

2019-02-19T11:02:58+00:00 20 februari 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

De gerechtelijke reorganisatie. Weet u nog wat er is gewijzigd? (PAQT Advocaten)

Auteur: Geert Reniers en Ilona Lo Giudice (PAQT Advocaten) Publicatiedatum: 07/02/2019 Tien maanden geleden trad het nieuwe insolventierecht in werking. Daarbij werden de oude WCO Wet (continuïteit van ondernemingen) en de Faillissementswet samengebracht in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER). Het insolventierecht werd van toepassing op iedere “onderneming” (ook VZW’s, vrije beroepers,… ).

Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag? (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Paulien Stichelbaut (Eubelius) Publicatiedatum: 28/01/2019 Advocaten die beroepshalve bezig zijn met ondernemingen in moeilijkheden kijken al een tijdje uit naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Plessers. De datum van de uitspraak is nog niet bekend, maar op 23 januari jl. deelde advocaat-generaal

2019-02-04T07:53:53+00:00 4 februari 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars in het nieuwe insolventierecht: Nieuw artikel XX.23 § 3 (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Charlotte Beckers (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: januari 2019 Onder economische beroepsbeoefenaars verstaan we: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders fiscalisten Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Net zoals in het oud artikel 10 WCO, stipuleert het nieuwe artikel XX 23 § 3 WER dat economische

2019-01-30T14:42:46+00:00 30 januari 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , |