>Voeg code toe voor de </head> tag.WCO

WCO en werknemers – wat na het arrest Plessers? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/09/2019 Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze zaak wordt de regeling van overgang van werknemers in het kader van de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag - de zogenaamde "WCO 3" -  onder vuur genomen. Onze WCO wetgeving bepaalt dat de

Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels van 20 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Lees hier de Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering

2019-07-31T07:58:55+00:00 31 juli 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: |

De overdracht onder gerechtelijk gezag op losse schroeven? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Joost Bats (Schoups) Publicatiedatum: 07/02/2019 De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van haar activiteiten te redden. Naast het sluiten van een minnelijk of een collectief akkoord met haar schuldeisers, kan de onderneming er tevens voor opteren om (een deel van) de

2019-02-19T11:02:58+00:00 20 februari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

De gerechtelijke reorganisatie. Weet u nog wat er is gewijzigd? (PAQT Advocaten)

Auteur: Geert Reniers en Ilona Lo Giudice (PAQT Advocaten) Publicatiedatum: 07/02/2019 Tien maanden geleden trad het nieuwe insolventierecht in werking. Daarbij werden de oude WCO Wet (continuïteit van ondernemingen) en de Faillissementswet samengebracht in het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER). Het insolventierecht werd van toepassing op iedere “onderneming” (ook VZW’s, vrije beroepers,… ).

2019-02-14T16:32:27+00:00 18 februari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Een bommetje onder de overdracht onder gerechtelijk gezag? (Eubelius)

Auteurs: Dominique De Marez en Paulien Stichelbaut (Eubelius) Publicatiedatum: 28/01/2019 Advocaten die beroepshalve bezig zijn met ondernemingen in moeilijkheden kijken al een tijdje uit naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Plessers. De datum van de uitspraak is nog niet bekend, maar op 23 januari jl. deelde advocaat-generaal

2019-02-04T07:53:53+00:00 4 februari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars in het nieuwe insolventierecht: Nieuw artikel XX.23 § 3 (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Charlotte Beckers (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: januari 2019 Onder economische beroepsbeoefenaars verstaan we: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders fiscalisten Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Net zoals in het oud artikel 10 WCO, stipuleert het nieuwe artikel XX 23 § 3 WER dat economische

2019-01-30T14:42:46+00:00 30 januari 2019|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

De invloed van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie op de hypotheek (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten) Publicatiedatum: 10/11/2018 Wanneer men geconfronteerd wordt met een faillissement of een gerechtelijke reorganisatie is men heel vaak de pineut, ongeacht of men schuldenaar dan wel schuldeiser is. Toch zijn er schuldeisers die zich in dergelijke situaties toch nog steeds in een meer “bevoorrechte positie”

2018-11-14T09:55:48+00:00 15 november 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

De vrije beroeper kan van twee insolventiewalletjes eten; nog vier maanden (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/06/2018 Tot 1 november 2018 overlap tussen Boek XX en collectieve schuldenregeling Zoals bekend zijn de insolventieprocedures van Boek XX WER (faillissement en gerechtelijke reorganisatie) sinds 1 mei van toepassing op (i) elke natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, (ii) elke privaatrechtelijke rechtspersoon

Nieuwe WCO-aanvraag na intrekking reorganisatieplan (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 03/04/2018 In ons nieuwsbericht van 7 februari 2017 werd het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dd. 5 januari 2017 (A.R. 2016/AR/1678) besproken. Bij arrest van het Hof van Cassatie dd. 12 oktober 2017 (A.17.0071.N) werd voormeld arrest vernietigd met verwijzing naar het Hof

2018-04-09T09:24:13+00:00 9 april 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Modelverzoekschrift WCO vanaf 1 mei 2018 (Guy Hermans)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/03/2018 Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht een nieuw Boek XX toevoegt. Dat Boek XX smelt de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de "WCO")

2018-03-19T18:15:40+00:00 19 maart 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |