>Voeg code toe voor de </head> tag.WCO

Cherrypicking van werknemers bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (WCO III): kan het nog? (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas en Sam De Voogt (Eubelius)Publicatiedatum: 18/06/2021 Het arbeidshof te Antwerpen oordeelde recent dat het keuzerecht van de overnemer in het kader van een WCO III in strijd is met het EU-recht. Het veroordeelde de Belgische staat tot betaling van schadevergoeding aan een niet-overgenomen werknemer. De Belgische wetgeving

The Plessers saga has come to an end – Is this a breakthrough in the reform of the reorganisation procedure? (PwC Legal)

Author: Christophe Wathion (PwC Legal)Publication date: 26/04/2021 The reorganisation procedure aims to provide an opportunity for undertakings facing financial difficulties to continue their business and activities and is governed by the provisions in book XX of the Belgian Economic Law Code (“ELC”) (previously the procedure was provided in the Belgian

Eenvoudiger toegang tot de WCO zorgt voor extra zuurstof voor ondernemingen in moeilijkheden (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 16/04/2021 Meer dan twee maanden hebben we er op moeten wachten, maar op 21 maart 2021 kwam eindelijk de goedkeuring van de wet die de insolventiewetgeving gedeeltelijk en tijdelijk hervormt. Dit was bijna twee maanden nadat het algemene moratorium op faillissementen

Arrest 24 maart 2021, Belgische Staat aansprakelijk voor foute omzetting Europese Richtlijn 2001/23/EG in WCO (Hoven & Rechtbanken)

Auteur: Hoven & RechtbankenPublicatiedatum: 25/03/2021 De Belgische Staat beging een fout door wetgeving uit te vaardigen die strijdig is met de Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001. Dat besliste het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt in een arrest van 24 maart 2021. Meer bepaald is het oude artikel 61, §

De tijdelijke “Corona” opschortingsmaatregelen hebben ook gevolgen voor het gerechtelijk reorganisatieplan (WCO) (Seeds of Law)

Auteurs: Aurélie Glinne en Leo Peeters (Seeds of Law)Publicatiedatum: 21/01/2021 De tijdelijke opschortingsmaatregelen die van toepassing waren tijdens de "eerste golf" van de coronacrisis, zijn opnieuw ingevoerd. Maar ze gelden alleen voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen hun deuren hebben moeten sluiten. Sinds 28 oktober 2020 zijn alle

De verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaars in het licht van de huidige corona-crisis (Monard Law)

Auteurs: Inge De Haes en Sofie Souvereyns (Monard Law) Publicatiedatum: 25/11/2020 1. Meldingsplicht van de economische beroepsbeoefenaars t.a.v. de onderneming Voor wie geldt deze verplichting? Onder economische beroepsbeoefenaars wordt het volgende begrepen: Bedrijfsrevisoren Externe accountants Externe belastingconsulenten Externe erkende boekhouders Externe erkende boekhouders-fiscalisten Wanneer geldt de meldingsplicht? Net zoals dat

2020-12-03T11:08:12+00:00 3 december 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |

Model van dagvaarding in vervroegde beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie (Guy Hermans)

Auteur: Guy Hermans (rechter bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren) Publicatiedatum: 22/02/2020 Model De heer Guy Hermans (rechter in ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren), heeft LegalNews.be het model van dagvaarding in vervroegde beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie bezorgd: PDF / Word Andere modellen van Guy Hermans: Model van verzoekschrift tot termijnverlenging

2020-04-25T08:30:58+00:00 22 februari 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

WCO en werknemers – wat na het arrest Plessers? (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 06/09/2019 Op 16 mei 2019 is er een langverwachte uitspraak in de zaak Plessers gekomen. In deze zaak wordt de regeling van overgang van werknemers in het kader van de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag - de zogenaamde "WCO 3" -  onder vuur genomen. Onze WCO wetgeving bepaalt dat de

2019-09-08T14:37:43+00:00 13 september 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels van 20 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/07/2019 Lees hier de Richtlijn (EU) 2019/1023 van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering

2019-07-31T07:58:55+00:00 31 juli 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: |

De overdracht onder gerechtelijk gezag op losse schroeven? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Joost Bats (Schoups) Publicatiedatum: 07/02/2019 De procedure van gerechtelijke reorganisatie biedt een onderneming in moeilijkheden drie manieren om de continuïteit van haar activiteiten te redden. Naast het sluiten van een minnelijk of een collectief akkoord met haar schuldeisers, kan de onderneming er tevens voor opteren om (een deel van) de

2019-02-19T11:02:58+00:00 20 februari 2019|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |