>Voeg code toe voor de </head> tag.Wanted Law

De omkering van de bewijslast (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 14/12/2019 Nieuwe bewijsregels op komst. Op 1 november 2020 treedt het nieuwe bewijsrecht in werking. Oh…eind 2020…dat is nog een heel eind, waarom ons dan nu reeds druk maken? U heeft zeker een punt, maar… naast een modernisering van het bestaande bewijsrecht en een codificatie van

2020-01-11T15:59:16+00:00 14 januari 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

De bouwpromotor als (eerste) syndicus, boer pas op uw ganzen! (Wanted Law)

Auteur: Wanted LawPublicatiedatum: 27/12/2019 Appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond. Belgen hebben een baksteen in de maag of nog beter, België wordt ge-appartementiseerd. Je kan er inderdaad niet naast kijken: appartementsgebouwen schieten als paddenstoelen uit de grond en velen zien een appartement als een ideale woongelegenheid of beleggingseigendom. Het wegvallen van de

Levenslang rijverbod wegens medische redenen? Niet noodzakelijk levenslang! (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 30/11/2019 Een (levenslang) rijverbod? Indien u het te bont maakt in het verkeer, riskeert u een rijverbod. Dit rijverbod kan variëren van 8 dagen tot 3 jaar of zelfs levenslang. In het jargon spreekt men dan van het zogenaamd “voorgoed verval van het recht tot sturen”.

2019-12-11T10:56:03+00:00 13 december 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht Verkeersrecht|Tags: , |

Is uw kind een engeltje of een bengeltje? Wat u moet weten over het nieuwe jeugddelinquentierecht (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 16/11/2019 Het Jeugddelinquentiedecreet. Kinderen lopen helaas niet altijd netjes in de rij. Op een dag kan het voorkomen dat ze strafbare feiten plegen die – mochten ze meerderjarig zijn - kunnen leiden tot effectieve straffen. Uw zoon steelt de handtas van een oude dame die daarbij

2019-11-23T12:38:39+00:00 29 november 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Beroep aantekenen tegen een LEZ-boete, hoe doe je dat? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 02/11/2019 Wat is een LEZ? "LEZ" staat voor een lage-emissiezone. Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarbinnen voor bepaalde voertuigcategorieën toegangsvoorwaarden gelden op basis van de uitstoot. Vlaanderen definieert een LEZ als volgt: "Een lage-emissiezone is een zone waarin voor de leefbaarheid, in het bijzonder

2019-11-23T10:52:07+00:00 25 november 2019|Categories: Verkeersrecht|Tags: , |

Het fiscaal voordeel voor de kinderen, wat is dat? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 09/11/2019 Wat is het fiscaal voordeel met betrekking tot kinderen? Het fiscaal voordeel voor de kinderen is de specifieke verhoging van de belastingvrije som die op de kinderen slaat. Bij het berekenen van uw belastingen blijft er een bepaalde som vrij van belastingen. Deze som maakt geen deel uit

2019-11-17T10:08:44+00:00 18 november 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Het lot van het duolegaat en het Vlaams Regeerakkoord (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 26/10/2019 Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan aan personen die in de erfbelasting aan hogere tarieven worden belast (dit zijn andere personen dan dichte verwanten – toptarief van 55% voor overlijdens na 01.09.2018) en één legaat

Wat te doen tegen valse en leugenachtige beoordelingen op Google? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 12/10/2019 Wat te doen tegen valse en leugenachtige beoordelingen op Google? Meer en meer ondernemingen worden het slachtoffer van fake reviews, beoordelingen, recensies op Google Maps of andere online platvormen. Mensen die uw bedrijf een negatieve beoordeling geven zonder enige motivatie en zonder ooit klant geweest te

2019-10-19T12:40:38+00:00 24 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Hoe ontsnap ik aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 19/10/2019 Automatische hoofdelijke aansprakelijkheid voor het te weinig betaalde loon van de arbeiders in de bouw. Opdrachtgevers of  (hoofd)aannemers die werken met een (onder)aannemer zijn automatisch hoofdelijk aansprakelijk voor het gedeelte van het loon dat die (onder)aannemer niet heeft betaald in overeenstemming met de Belgische minimumlonen.

2019-10-21T18:41:53+00:00 21 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

De voorrangsregels in het verkeer op een rijtje (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 30/12/2017 Voorrang van rechts doet trager rijden. Uit een recent onderzoek van het Insituut voor Mobiliteit en de Universiteit Hasselt blijkt dat automobilisten trager rijden op kruispunten met voorrang van rechts dan op kruispunten zonder voorrang van rechts. Tal van gemeenten zijn daarentegen van plan om de kruispunten met voorrang van rechts af

2019-10-03T17:35:22+00:00 3 oktober 2019|Categories: Verkeersrecht|Tags: |