>Voeg code toe voor de </head> tag.WAM

De verzekeraar moet ook tijdig alle gronden van zijn verhaal meedelen (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 30/04/2021 De aansprakelijkheidsverzekeraar kan een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekeringnemer en de verzekerde ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de verzekerde (art. 152 lid 1 W.Verz.). Op straffe van verval van zijn recht van verhaal moet de verzekeraar de verzekeringnemer en

Begrip “deelneming aan het verkeer” onder de loep van het Hof van Justitie (Gevaco Advocaten)

Auteur: Lia Van de Weyer (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 25/02/2020 U herinnert zich wellicht nog het carnavalsdrama in Aalst waar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 een brand ontstond in een opslagplaats. Na de carnavalsstoet, parkeerde men de tractor die de praalwagens getrokken had in de opslagplaats, waar deze –

2020-03-05T13:06:24+00:00 11 maart 2020|Categories: Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Geen verplichte WAM-verzekering voor elektrische fietsen of steps tot 25 km/uur: wet in Staatsblad van 22 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/05/2019 De eind april in de Kamer goedgekeurde wet die de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (de WAM-wet) wijzigt is verschenen in het Belgisch staatsblad van 22 mei 2019. De bepalingen zijn gebaseerd op de mogelijkheid voorzien door de richtlijn 2009/103/EU

2019-05-22T08:11:54+00:00 8 mei 2019|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Verkeersongeval met ongekende aansprakelijkheid van vóór 22 juni 2017? Vergis u niet : de zeer ruime vergoedingsregeling van (het opgeheven) art. 19bis-11,§2 WAM kan nog steeds een aardige slok op de borrel betekenen! (Charlier Advocaten)

Auteurs: Stéphane Vereecken en Lize Schoonbaert (advocaten Charlier advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2019 Rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof is duidelijk Het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof bevestigden nog recent nog dat, hoewel art. 19bis-11, §2 WAM opgeheven werd en de regeling bij ongekende aansprakelijkheid nu te

‘Hoe sterk is de eenzame fietser?’ wordt nu ‘Hoe aansprakelijk is de snelle e-biker’? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/04/2019 Op 28 maart 2019 organiseerde LegalNews.be samen met Larcier de studienamiddag ‘Verkeersrecht: actualia inzake verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht’. Spreker was mr. Stéphane Vereecken (Charlier advocaten). LegalNews.be vroeg hem meer uitleg over de laatste stand van zaken over het fenomeen ‘speed pedelec’. Wat is een speed pedelec? Uiteraard

2019-06-22T14:26:06+00:00 5 april 2019|Categories: Burgerlijk recht Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Grondwettelijk Hof legt art 19bis11§2 WAM in schoentje verzekeraars… Arresten 6 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/12/2018 Mr. Stephane Vereecken (Charlier advocaten) wijst in een post op LinkedIn op de belangrijke arresten. De problematiek Wat als u schade lijdt door een verkeersongeval waarbij minstens twee voertuigen, betrokken zijn, maar het niet mogelijk is om vast te stellen wie aansprakelijk is voor het ongeval?

2019-01-24T09:29:26+00:00 11 december 2018|Categories: Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Nieuwe Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Lydian)

Auteurs: Hugo Keulers en Sandra Lodewijckx (Lydian) Publicatiedatum: 30/07/2018 Op 2 mei jl. is het Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (hierna “het KB van 16 april 2018”). Nieuwe Modelovereenkomst Het KB van

2018-09-07T07:19:41+00:00 7 september 2018|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Automatische vergoedingsregeling uit het kettingbotsingsartikel alleen nog voor de volstrekt onschuldige? (Odigo Advocaten)

Auteur: Frank Kemseke (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 30/06/2018 Artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, het zogenaamde kettingbostingsartikel, was door diverse rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie een automatische vergoedingsregeling geworden. De betrokkenen bij elk ongeval waarvan men niet kon zeggen wie er verantwoordelijk was, zelfs slechts met twee motorrijtuigen, konden

2018-08-02T10:35:41+00:00 2 augustus 2018|Categories: Burgerlijk recht Verkeersrecht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Wetsvoorstel om discriminatie bij WAM-verzekering te bestrijden (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 10/07/2018 Op 3 juli 2018 hebben de heren Michel DE LAMOTTE en Benoît LUTGEN een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, teneinde de toegang tot die verzekering te waarborgen tegen niet-discriminerende voorwaarden. Hoewel op 1 januari

2018-08-03T09:23:11+00:00 12 juli 2018|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Art. 29ter WAM (Wet van 31 mei 2017) : geen interpretatieve wetsbepaling, maar een aangepaste vergoedingsregel! – Cassatie 26 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/06/2018 Mr. Stephane Vereecken en mr. Sigrid Heirbrant (Charlier advocaten) lichten toe. De invoering van art. 29ter WAM De wettelijke autonome vergoedingsregeling voor benadeelden van verkeersongevallen waarbij geen aansprakelijke kan worden aangeduid werd initieel ingevoerd in artikel 19bis-11, §2 WAM, maar wordt nu, tengevolge de wet van