De verzekeraar moet ook tijdig alle gronden van zijn verhaal meedelen (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 30/04/2021 De aansprakelijkheidsverzekeraar kan een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekeringnemer en de verzekerde ten belope van het persoonlijk aandeel in de aansprakelijkheid van de verzekerde (art. 152 lid 1 W.Verz.). Op straffe van verval van zijn recht van verhaal moet de verzekeraar de verzekeringnemer en verzekerde informeren van zijn…

Lees meer

Geen verplichte WAM-verzekering voor elektrische fietsen of steps tot 25 km/uur: wet in Staatsblad van 22 mei 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 22/05/2019 De eind april in de Kamer goedgekeurde wet die de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (de WAM-wet) wijzigt is verschenen in het Belgisch staatsblad van 22 mei 2019. De bepalingen zijn gebaseerd op de mogelijkheid voorzien door de richtlijn 2009/103/EU van het Europees Parlement en…

Lees meer

Nieuwe Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Lydian)

Auteurs: Hugo Keulers en Sandra Lodewijckx (Lydian) Publicatiedatum: 30/07/2018 Op 2 mei jl. is het Koninklijk Besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (hierna “het KB van 16 april 2018”). Nieuwe Modelovereenkomst Het KB van 16 april 2018 bevat een…

Lees meer

Wetsvoorstel om discriminatie bij WAM-verzekering te bestrijden (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten Publicatiedatum: 10/07/2018 Op 3 juli 2018 hebben de heren Michel DE LAMOTTE en Benoît LUTGEN een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, teneinde de toegang tot die verzekering te waarborgen tegen niet-discriminerende voorwaarden. Hoewel op 1 januari 2004 reeds de bonus-malusregeling werd…

Lees meer

R.I.P. artikel 19bis-11 § 2 WAM. Belangrijke wijzigingen in de WAM 21 november 1989 (Charlier Advocaten)

De wet van 31 mei 2017 bracht fundamentele wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. De wijzigingen hebben betrekking op verscheidene aspecten in de WAM, gaande van elektrische fietsen, snellere toegang tot het tariferingsbureau, over de verhaalsmogelijkheden van de WAM-verzekeraar en het BGWF, tot de invoering van een nieuw artikel 29ter WAM.…

Lees meer

Wordt WAM omnium-verzekering? Ook voertuigschade komt nu in aanmerking voor vergoeding bij ongekende aansprakelijkheid (Charlier Advocaten)

Wanneer geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld bij een verkeersongeval waarbij twee of meer motorrijtuigen betrokken zijn, wordt de schadevergoeding van de benadeelde personen verdeeld in gelijke delen onder de betrokken WAM-verzekeraars, met uitzondering van degene die kunnen aantonen dat hun verzekerde met zekerheid geen aansprakelijkheid draagt. Artikel 19bis-11 § 2 WAM vormt, naar analogie met…

Lees meer