>Voeg code toe voor de </head> tag.waardering

Hoeve die kan worden verkaveld in bouwgronden en nalatenschap. Cassatie-arrest 22 januari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 03/03/2021 Krachtens artikel 922 Burgerlijk Wetboek wordt de inkorting berekend op de fictieve massa die is samengesteld uit de waarde van de goederen van de nalatenschap, na aftrek van schulden en toevoeging van de schenkingen. De waarde van de geschonken goederen wordt geraamd volgens hun staat ten tijde

Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteurs: Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw (Cazimir)Publicatiedatum: 24/02/2021 Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend

De waardering van vruchtgebruik volgens de Vlaamse Hoven van Beroep: de bal gaat langzaam aan het rollen (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax)Publicatiedatum: 16/02/2021 Gent en Antwerpen spreken zich uit over waardering vruchtgebruik De concrete aanleiding voor deze nieuwsbrief is twee recent verschenen arresten, met name een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 17 november 2020 en een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen

2021-02-19T09:48:00+00:00 23 februari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Successief vruchtgebruik: Vlabel bevestigt de heffingswijze van de registratierechten (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax) Publicatiedatum: januari 2019 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de

Waardering vruchtgebruik : DVB-formule op losse schroeven? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 0/09/2018 De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echter de

De langverwachte circulaire voor de forfaitaire waardering gratis woonst : niets nieuws onder de zon! (Tiberghien)

Auteurs: Ellen Vandingenen en Ben Van Vlierden (Tiberghien) Publicatiedatum: 17/05/2018 Op 15 mei ll. publiceerde de FOD Financiën haar Circulaire 2018/C/57 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. Deze Circulaire geeft het standpunt weer van de fiscale administratie, gelet op de positieve wending voor

Waardering voordeel van alle aard terbeschikkingstelling woning : wat nu? Hoe kan de positieve rechtspraak verzilverd worden? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Lauwers & Seutin Publicatiedatum: 29/03/2018 De rechtspraak bevestigt dat de verschillende waardering van het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed door een natuurlijke persoon of door een vennootschap discriminatoir is, in zoverre het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van dit

Waarom vruchtgebruik in vele gevallen het beste van twee werelden is (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/04/2018 De website Spartax biedt een handige module aan inzake berekening van vruchtgebruik, de Spartax-methode. LegalNews.be vroeg meer uitleg aan mr. Robin Messiaen, de geestelijke vader van Spartax. Hij legt zich beroepsmatig uitsluitend toe op vastgoedtransacties - en fiscaliteit enerzijds en herstructureringen (fusies, splitsingen, etc.) anderzijds. Hij

Waardering vruchtgebruik : ruilt AA Fisc de methode Ruysseveldt in voor de methode van de rulingcommissie? (Spartax)

Auteur: Spartax Publicatiedatum: februari 2018 Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit

Waardering vruchtgebruik bij verkoop vruchtgebruik en blote eigendom: de fiscus ruikt onraad (Spartax)

Spartax is een internetmedium dat betrouwbare informatie en tools wil aanbieden aan de fiscale professional. Getuige daarvan is de eerste tool inzake de waardering van vruchtgebruik die u kan vinden op www.spartax.eu. Daarnaast wenst Spartax u ook een nieuwsbrief aan te bieden, die niet zomaar de nieuwsfeiten uit de gebruikelijke