De nieuwe VZW-regels in 12 bullets (Grant Thornton)

Auteur: Marc Van den Bossche (Grant Thornton) Publicatiedatum: 03/07/2019 Op 1 mei 2019 is het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort ‘WVV’) in werking getreden. Voor bestaande VZW’s betekent dit dat de meeste regels op hen van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2020. Via een statutenwijziging voor 1 januari 2020 kan er voor een vervroegde…

Lees meer

Nieuwe spelregels voor jouw VZW (Sirius Legal)

Auteur: Andries Hofkens (Sirius Legal) Publicatiedatum: 23/04/2019 Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen voor vennootschappen. Op 1 mei 2019 treden echter ook aangepaste regels in werking voor verenigingen. De VZW-wetgeving in de wet van 1921 op de verenigingen en stichtingen wordt immers mee opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: “WVV”). Naast…

Lees meer

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 20/02/2019 De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere aanknopingspunten dan voor vennootschappen. De…

Lees meer

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het centrale register. Deze bijdrage gaat…

Lees meer

Het failliet van de vzw? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Bram Van Baelen (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/11/2018 Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018 kunnen vzw’s, ivzw’s en stichtingen failliet gaan. Een kort empirisch onderzoek toont aan dat tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018 72 vzw’s failliet werden verklaard. 1. Uitbreiding van het…

Lees meer

VZW’s en stichtingen : neerlegging jaarrekeningen wordt veralgemeend, giften boven de €3.000 komen in register (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2018 Wat wijzigt er? Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij het volgende wordt voorzien: 1. de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In de toekomst zal men ook digitaal de…

Lees meer

U bent (g)een vrijwilliger en uw vrijwilligersvergoeding is (g)een loon! (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2018 De zomervakantie is in aantocht, en daar horen uiteraard festivals bij. Vaak zal dit als bezoeker zijn, maar soms als “vrijwilliger”. De “vrijwilliger” ontvangt doorgaans als tegenprestatie voor het “vrijwilligerswerk” een aantal voordelen, zoals gratis toegang tot festivalterrein en/of camping, eet- en drankbonnetjes, kledij, of zelfs een geldelijke vergoeding…

Lees meer

De nieuwe vzw, waar kunnen we ons aan verwachten? (Peeters Law)

Auteurs: Vincent Brouwers en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 30/04/2018 In het kader van de grondige hervorming van het vennootschaps- en het verenigingsrecht, zullen ook de vzw’s juridisch een grondige opfrissing ondergaan. Naast het schrappen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden, zullen vzw’s vanaf 1 mei 2018 ook failliet kunnen gaan en moeten de bestuurders…

Lees meer

Van vzw naar onderneming : het belang van aansprakelijkheid voor bestuurders (Vandelanotte)

Auteurs: Wannes Gardin en Jan Dermaux (Vandelanotte) Publicatiedatum: 01/02/2018 Vandaag staan we aan de vooravond van de inwerkingtreding van het nieuwe boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (of WER). Met dit nieuwe boek wordt ook het insolventierecht grondig hervormd. Deze belangrijke nieuwe wetgeving regelt alles wat te maken heeft met faillissement en gerechtelijke organisatie (het vroegere gerechtelijk…

Lees meer

VZW’s : 4 belangrijke wijzigingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/11/2017 1. De hervorming van de faillissementswet (wet van 11 augustus 2017). VZW’s worden voortaan ook als onderneming gekwalificeerd, ook indien ze geen economisch doel nastreven. Dit is verantwoord omdat deze organisaties, ongeacht hun activiteiten, wegens hun vorm met rechtspersoonlijkheid een structuur vormen met soms verregaande gevolgen voor derden (bv. afgescheiden vermogen,…

Lees meer