>Voeg code toe voor de </head> tag.VZW

Het failliet van de vzw? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Bram Van Baelen (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/11/2018 Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018 kunnen vzw’s, ivzw’s en stichtingen failliet gaan. Een kort empirisch onderzoek toont aan dat tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018 72 vzw’s failliet werden

2018-12-04T11:11:01+00:00 29 november 2018|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

VZW’s en stichtingen : neerlegging jaarrekeningen wordt veralgemeend, giften boven de €3.000 komen in register (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2018 Wat wijzigt er? Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij het volgende wordt voorzien: 1. de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In de toekomst

2018-09-04T20:51:59+00:00 5 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

U bent (g)een vrijwilliger en uw vrijwilligersvergoeding is (g)een loon! (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2018 De zomervakantie is in aantocht, en daar horen uiteraard festivals bij. Vaak zal dit als bezoeker zijn, maar soms als “vrijwilliger”. De “vrijwilliger” ontvangt doorgaans als tegenprestatie voor het “vrijwilligerswerk” een aantal voordelen, zoals gratis toegang tot festivalterrein en/of camping, eet- en drankbonnetjes, kledij,

2018-07-04T07:58:31+00:00 4 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

De nieuwe vzw, waar kunnen we ons aan verwachten? (Peeters Law)

Auteurs: Vincent Brouwers en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 30/04/2018 In het kader van de grondige hervorming van het vennootschaps- en het verenigingsrecht, zullen ook de vzw’s juridisch een grondige opfrissing ondergaan. Naast het schrappen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden, zullen vzw’s vanaf 1 mei 2018 ook failliet kunnen

2018-05-17T10:52:12+00:00 17 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Van vzw naar onderneming : het belang van aansprakelijkheid voor bestuurders (Vandelanotte)

Auteurs: Wannes Gardin en Jan Dermaux (Vandelanotte) Publicatiedatum: 01/02/2018 Vandaag staan we aan de vooravond van de inwerkingtreding van het nieuwe boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (of WER). Met dit nieuwe boek wordt ook het insolventierecht grondig hervormd. Deze belangrijke nieuwe wetgeving regelt alles wat te maken heeft met faillissement en

VZW’s : 4 belangrijke wijzigingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/11/2017 1. De hervorming van de faillissementswet (wet van 11 augustus 2017). VZW’s worden voortaan ook als onderneming gekwalificeerd, ook indien ze geen economisch doel nastreven. Dit is verantwoord omdat deze organisaties, ongeacht hun activiteiten, wegens hun vorm met rechtspersoonlijkheid een structuur vormen met soms verregaande gevolgen

2017-11-08T13:15:34+00:00 8 november 2017|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

Kunnen ook bestuurders van een V.Z.W. binnenkort failliet verklaard worden? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 28/10/2017 Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Minister van Justitie Koen Geens hervormde o.m.  de Faillissementswet van 7 augustus 1997 en de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Dan treedt immers de Wet van

2017-10-30T09:44:11+00:00 30 oktober 2017|Categories: Insolventierecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Maximaal vier eetfestijnen per jaar om geld in te zamelen (De Broeck, Van Laere & Partners)

De fiscus legt een limiet op aan het aantal evenementen waarmee een VZW of culturele instelling geld kan inzamelen zonder aan BTW onderworpen te worden. Culturele of sociale verenigingen of instellingen zonder winstoogmerk, zoals sportclubs, toneelverenigingen, musea, bibliotheken, jeugdverenigingen, scholen enz. genieten niet alleen een BTW-vrijstelling voor hun eigenlijke activiteiten,

2017-07-04T09:21:12+00:00 4 juli 2017|Categories: BTW en douane|Tags: , , , |

Mag een VZW vandaag de dag aandelen bezitten in een handelsvennootschap? En wat brengt de toekomst? (Peeters Advocaten)

Ook na de nakende hervormingen van de basiswetboeken, zullen VZW's onder welbepaalde voorwaarden participaties  kunnen nemen in een handelsvennootschap. 1. Naar huidig recht Hoewel er enige terughoudendheid bestaat ten aanzien van het houden van een participatie in een handelsvennootschap door een VZW, is dit op heden mogelijk in de mate

2017-08-15T20:51:39+00:00 28 juni 2017|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Economische activiteiten in een VZW: een verbod of een faciliterende fictie? (Corporate Finance Lab)

Art. 1 al. 3 V&S-Wet beschrijft de VZW als een vereniging “welke niet nijverheids- of handelszaken drijft”. Voor de stichting wordt geen gelijkaardige regel opgelegd en zijn economische activiteiten in een normale interpretatie van de wet toegelaten. Art. 1 al. 3 V&S-Wet is eigenaardig descriptief geformuleerd (“welke niet nijverheids- of

2017-05-30T11:25:41+00:00 30 mei 2017|Categories: Handelsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |