>Voeg code toe voor de </head> tag.VZW

Nieuwe spelregels voor jouw VZW (Sirius Legal)

Auteur: Andries Hofkens (Sirius Legal) Publicatiedatum: 23/04/2019 Onze recente blogartikels behandelden reeds verschillende onderwerpen omtrent de recente wetswijzigingen voor vennootschappen. Op 1 mei 2019 treden echter ook aangepaste regels in werking voor verenigingen. De VZW-wetgeving in de wet van 1921 op de verenigingen en stichtingen wordt immers mee opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen

2019-05-11T14:09:11+00:00 6 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

VZW’s en stichtingen: UBO-register geldt ook voor u (Monard Law)

Auteurs: Tanja Brijs en Yasmina Elbi (Monard Law) Publicatiedatum: 20/02/2019 De wet van 18 september 2017 (uitgevoerd door het KB van 30 juli 2018) verplicht ondernemingen om hun “uiteindelijke begunstigden” te identificeren via een centraal UBO-register. VZW’s en stichtingen ontsnappen niet aan deze verplichting. Voor deze entiteiten gelden echter wel andere

2019-02-23T14:23:09+00:00 23 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het UBO-register en de (i)vzw of stichting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/12/2018 Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten hebben doorgespeeld aan het

2019-02-14T12:43:51+00:00 14 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het failliet van de vzw? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Bram Van Baelen (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/11/2018 Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018 kunnen vzw’s, ivzw’s en stichtingen failliet gaan. Een kort empirisch onderzoek toont aan dat tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018 72 vzw’s failliet werden

2018-12-04T11:11:01+00:00 29 november 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

VZW’s en stichtingen : neerlegging jaarrekeningen wordt veralgemeend, giften boven de €3.000 komen in register (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/09/2018 Wat wijzigt er? Op 31 augustus 2018 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, waarbij het volgende wordt voorzien: 1. de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In de toekomst

2018-09-04T20:51:59+00:00 5 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

U bent (g)een vrijwilliger en uw vrijwilligersvergoeding is (g)een loon! (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 02/07/2018 De zomervakantie is in aantocht, en daar horen uiteraard festivals bij. Vaak zal dit als bezoeker zijn, maar soms als “vrijwilliger”. De “vrijwilliger” ontvangt doorgaans als tegenprestatie voor het “vrijwilligerswerk” een aantal voordelen, zoals gratis toegang tot festivalterrein en/of camping, eet- en drankbonnetjes, kledij,

2018-07-04T07:58:31+00:00 4 juli 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

De nieuwe vzw, waar kunnen we ons aan verwachten? (Peeters Law)

Auteurs: Vincent Brouwers en Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 30/04/2018 In het kader van de grondige hervorming van het vennootschaps- en het verenigingsrecht, zullen ook de vzw’s juridisch een grondige opfrissing ondergaan. Naast het schrappen van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden, zullen vzw’s vanaf 1 mei 2018 ook failliet kunnen

2018-05-17T10:52:12+00:00 17 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Van vzw naar onderneming : het belang van aansprakelijkheid voor bestuurders (Vandelanotte)

Auteurs: Wannes Gardin en Jan Dermaux (Vandelanotte) Publicatiedatum: 01/02/2018 Vandaag staan we aan de vooravond van de inwerkingtreding van het nieuwe boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (of WER). Met dit nieuwe boek wordt ook het insolventierecht grondig hervormd. Deze belangrijke nieuwe wetgeving regelt alles wat te maken heeft met faillissement en

VZW’s : 4 belangrijke wijzigingen (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/11/2017 1. De hervorming van de faillissementswet (wet van 11 augustus 2017). VZW’s worden voortaan ook als onderneming gekwalificeerd, ook indien ze geen economisch doel nastreven. Dit is verantwoord omdat deze organisaties, ongeacht hun activiteiten, wegens hun vorm met rechtspersoonlijkheid een structuur vormen met soms verregaande gevolgen

2017-11-08T13:15:34+00:00 8 november 2017|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

Kunnen ook bestuurders van een V.Z.W. binnenkort failliet verklaard worden? (Pauwels Advocaten)

Auteur: Pieter Pauwels (Pauwels Advocaten) Publicatiedatum: 28/10/2017 Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Minister van Justitie Koen Geens hervormde o.m.  de Faillissementswet van 7 augustus 1997 en de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. Dan treedt immers de Wet van

2017-10-30T09:44:11+00:00 30 oktober 2017|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |