VZW’s – welke nieuwigheden uit het WVV? (Van Havermaet)

Auteur: Stefanie Nijs (Van Havermaet) Eind 2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht, met een gloednieuw Wetboek van Vennootschappen (WVV). Dit nieuwe wetboek bracht tal van vernieuwingen met zich mee, ook voor VZW’s. Via deze weg informeren wij u wat deze nieuwigheden voor u en uw VZW betekenen. Onderneming Ter herinnering: sinds de introductie van…

Lees meer

Erkenning als beroepsvereniging niet langer vanzelfsprekend (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Publicatiedatum: 23/08/2021 Op 30 juli 2021 is het uitvoeringsKB van 7 juli 2021 inzake de weerlegging van het vermoeden van erkenning als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen in werking getreden. Voortaan beschikt de overheid over een middel om de voordelen verbonden aan het statuut van beroepsvereniging opnieuw in te trekken. Deze bijdrage omvat…

Lees meer

Het WVV: niet vergeten, ook de VZW doet mee! (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Publicatiedatum: 16/07/2021 Met de invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) is ook aan de VZW-wet een eind gekomen. De VZW valt nu niet alleen onder het ondernemingsbegrip, maar de wetgever heeft ervoor geopteerd om ook de VZW’s aan het wetboek te onderwerpen. Dit heeft niet alleen gevolgen op het…

Lees meer

COVID-19 en de digitalisering van de algemene vergadering van vennootschappen en (i)vzw’s: het vervolg (K law)

Auteurs: Gert Cauwenbergh, Louise Berrier en Louise Berrier (K law) Publicatiedatum: 20/01/2021 1. Na de eerste tijdelijke introductie bij KB volgt nu een structurele oplossing voor een vereenvoudigde digitale algemene vergadering Tijdens de eerste coronagolf maakte het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het…

Lees meer

Maatschap en feitelijke vereniging in licht van het formeel ondernemingsbegrip (Corporate Finance Lab)

Auteur: D. Van Gerven Publicatiedatum: 05/06/2020 D. Van Gerven: “Wat wijzigt er voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en bestuurders?” In het onlangs verschenen boek Leerstukken Ondernemingsrecht bespreekt stafhouder Dirk Van Gerven wat er wijzigt voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en bestuurders. Over de maatschap en…

Lees meer

Het WVV: de fiscale impact (Marlex Advocaten)

Auteurs: Elke Malfait en Tom Bostoen (Marlex Advocaten) Publicatiedatum: 10/02/2020 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft een grote impact gehad op het Belgisch vennootschapsrecht. De fiscale wetgeving verwees in heel wat bepalingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen. Teneinde mogelijke discrepanties te vermijden, diende het Wetboek Inkomstenbelastingen bijgevolg aangepast te…

Lees meer

Hoe vlak is het speelveld tussen vennootschappen en verenigingen? Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/11/2019 Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? De VZW was volgens art. 1 al. 3 VZW-Wet een vereniging “welke niet nijverheids- of handelszaken drijft”.  Art. 1 al. 3 VZW-Wet was eigenaardig descriptief geformuleerd. Dit moest ondanks die formulering als een verbod worden gelezen. Het WVV herneemt deze…

Lees meer