>Voeg code toe voor de </head> tag.vrijstelling

Diverse ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/06/2019 De laatste maanden hebben er zich enkele belangrijke ontwikkelingen voorgedaan voor de particuliere belegger. Er werd een vrijstelling van roerende voorheffing ingevoerd voor zogenaamde ‘spin-offs’ en de praktische modaliteiten werden verduidelijkt voor de toepassing van de dividendvrijstelling van 640 EUR (bedrag voor aanslagjaar 2019).

Vrijstelling voor sociaal passief wordt gespreid over vijf jaar (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/02/2019 Het was de bedoeling dat de meerkost voor de werkgever als gevolg van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, deels opgevangen zou kunnen worden door een belastingvoordeel: een (tijdelijke) vrijstelling ten belope van 3 weeklonen per werknemer die er al vijf jaar

2019-02-12T08:59:31+00:00 12 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op grote vennootschappen (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 15/02/2018 In een vorige bijdrage hebben we de impact geschetst van de hervorming van de vennootschapsbelasting op kleine vennootschappen (zie ons artikel “Hervorming vennootschapsbelasting: wat verandert er op 1 januari 2018?”). In onderstaand artikel brengen we het vervolg: een overzicht van de

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing bij onderzoek en ontwikkeling : nu ook voor bachelors (Mythra Advocaten)

Auteur: Mythra Advocaten Publicatiedatum: 02/02/2018 België zet hoog in op onderzoek en ontwikkeling (‘O&O’) met fiscale incentives zoals de innovatie-aftrek, het belastingkrediet voor O&O en de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O. Deze laatste maatregel wordt in de wet van 25 december 2017 tot hervorming van

2018-02-05T10:19:51+00:00 5 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Schenkingen van familiale ondernemingen/vennootschappen met een beding van fideicommissum de residuo: standpunt VLABEL (Cazimir)

Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. In SP 15074 heeft VLABEL toegelicht op welk ogenblik de voorwaarden tot het bekomen van de vrijstelling moeten zijn voldaan. In SP 17029 van 15 mei 2017 wordt dit standpunt toegepast op een schenking met een

Vrijstelling van prestaties: het warm water (her)uitgevonden? (Stappers, Eliaerts en Thiers)

De laatste dagen lezen we een aantal opmerkelijke berichten in de pers over een met de vakbonden onderhandeld akkoord over een vrijstelling van prestaties voor oudere werknemers bij ING. ING wenst nl. 1.500 55-plussers tot hun (wettelijk) pensioen op de payroll te houden, maar vrij te stellen van prestaties, met

2017-04-25T15:17:08+00:00 25 april 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Wijziging schenk- en erfbelasting Valencia: ook relevant voor Belgen met Spaans vastgoed? (Cazimir)

Comunidad Valenciana (waar onder meer het populaire Alicante gelegen is) heeft aangekondigd een wijziging door te voeren vanaf 1 januari 2017. De regeling bestond erin dat er vrijstelling wordt verleend tot € 100.000 per begiftigde en vervolgens een vermindering van 75% op te betalen belasting. Dit geldt zowel in de

Laatste kans voor vrijstelling van interne bedrijfsreorganisaties (Sintax)

Op 15 oktober 2016 stelde de federale regering haar begroting 2017 voor. Een onverwacht item tussen de fiscale maatregelen is de belasting van “interne meerwaarden”. Daardoor dreigt de belastingfactuur flink op te lopen voor interne reorganisaties die o.m. gericht zijn op de overdracht van een onderneming aan de volgende generatie

2016-10-24T13:57:57+00:00 24 oktober 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Luxemburgse vrijstelling voor kostendelende verenigingen volgens A-G in strijd met EU-recht (TaxLive)

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Luxemburg in strijd met het EU-recht handelt bij de vrijstelling voor kostendelende verenigingen. De Luxemburgse vrijstelling geldt namelijk ook voor diensten die niet direct nodig zijn voor de uitoefening van een activiteit van de leden die is vrijgesteld.

2016-10-20T07:16:23+00:00 20 oktober 2016|Categories: BTW en douane|Tags: , , , , |

Ook Duitse vrijstelling voor in Zwitserland verrichte onderwijsactiviteit (Tax Live)

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is dat Duitsland geen vrijstelling verleent voor de inkomsten van Radgen uit Zwitserland. De vrijstelling zou namelijk wel worden verleend als Radgen zijn activiteit zou hebben uitgeoefend in dienst van een Duitse publiekrechtelijke rechtspersoon.

2016-10-17T15:48:24+00:00 27 september 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |