>Voeg code toe voor de </head> tag.voorrecht van rechtsmacht

Grondwettelijk Hof stelt nieuwe schending Grondwet vast inzake voorrecht van rechtsmacht (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 24/09/2020 In een zaak behandeld door ons kantoor heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest van 24 september 2020 (nr. 124/2020) nog maar eens een schending van de Grondwet vastgesteld met betrekking tot het voorrecht van rechtsmacht. De uitspraak kwam er naar aanleiding van drie prejudiciële vragen