>Voeg code toe voor de </head> tag.voorkooprecht

Kan een voorkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 22/12/2020 Voorkooprechten Bij de verkoop van onroerende goederen of een handelszaak kan een contractueel voorkooprecht van toepassing zijn, bijvoorbeeld in het voordeel van de huurder. Dat betekent dat deze laatste het recht heeft om het goed bij voorrang aan te kopen. Een handelshuurder

2021-01-06T12:51:22+00:00 7 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Brussels voorkooprecht: een update (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 24/09/2019 - De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang een voorkooprecht toekennen ten belope van zeven jaar (mits eenmalige verlenging van maximaal vijf jaar) aan dertien verschillende Brusselse overheden en publieke instellingen; - Het Besluit van 4 juli

2019-10-03T17:19:57+00:00 4 oktober 2019|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , , |

Uitoefening van het voorkooprecht door de pachter: uitsplitsing in vruchtgebruik met overdracht van de blote eigendom kan niet (Marlex)

Op grond van art. 47 Pachtwet heeft de pachter het recht om, bij verkoop uit de hand of bij openbare verkoop van het verpachte goed, het te koop gestelde goed aan te kopen voor ieder ander, tegen de prijs en de voorwaarden aan dewelke het aan een derde zou verkocht

2016-12-02T09:13:34+00:00 2 december 2016|Categories: Bouwrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |