>Voeg code toe voor de </head> tag.voordeel alle aard

Fiscus belast verhuur onder marktwaarde als goedgunstig voordeel (Lauwers Fiscale Advocaten)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers Fiscale Advocaten) Publicatiedatum: 06/04/2021 Er bestaat veel rechtspraak over het ter beschikking stellen van een onroerend goed van de vennootschap aan haar bedrijfsleider. In dat geval waardeert de fiscus het toegekende voordeel van alle aard op basis van een forfaitaire raming. Wat als een vennootschap vastgoed

Voordeel van alle aard. Bal terug in het kamp van de hoven en rechtbanken (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Vincent Vercauteren en Ellen Vandingenen (Tiberghien) Publicatiedatum: 30/11/2020 De interpretatie dat de ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling geen “nieuw feit” is voor de ontheffing van ambtswege, schendt het gelijkheidbeginsel niet, dixit Grondwettelijk Hof. Voorafgaand 1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 28 februari 2019 werd verwezen naar een vonnis dd.

2020-12-03T14:17:11+00:00 6 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Ambtshalve ontheffing VAA bewoning – Negatieve uitspraak Grondwettelijk Hof – Belastingplichtigen verliezen een veldslag maar niet de oorlog (Lamote Stragier Advocaten)

Auteurs: Anne-Sophie Anseeuw en Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 28/11/2020 In een KB bij het Wetboek van Inkomstenbelastingen was vanaf 2012 de multiplicator 3,8 (in plaats van 1) ingeschreven bij de formule om een voordeel alle aard bewoning te berekenen. Hoven van beroep hebben deze formule ongrondwettelijk verklaard. Een

Voordelen van alle aard (ook) na faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 05/03/2020 Kan de bestuurder van een vennootschap na het faillissement van de vennootschap nog voordelen van alle aard genieten, en daarop belast worden? Het Hof van Cassatie heeft deze vraag positief beantwoord in een arrest van 23 januari 2020 (F.18.0134.N/3). Het Hof van Cassatie

Forfaitaire voordelen van alle aard: en de werkelijkheid? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 25/11/2019 Dat er een wettelijk forfait bestaat om een voordeel in natura te waarderen, wil nog niet zeggen dat dit forfait dwingend van toepassing is. Als een belastingplichtige in ruil voor het voordeel een vergoeding betaalt die overeenstemt met de werkelijke waarde van het

2019-12-02T11:04:00+00:00 2 december 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voordelen alle aard: werkelijke waarde primeert! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen, Robby Ackermans en Peter Meeuwssen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 08/10/2019 Wanneer voordelen in natura worden verkregen bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, zullen deze voordelen worden belast bij de verkrijgers als een voordeel alle aard. Om de correcte belasting te kunnen berekenen moet een waardering gebeuren. De wetgever heeft voor

2019-10-14T15:30:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Voordelen toegekend door een buitenlandse vennootschap – Nieuwe verplichting tot vermelding op fiscale fiche en bedrijfsvoorheffing (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 22/03/2019 De wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 22 maart 2019, voorziet in een nieuwe verplichting om bezoldigingen en voordelen die toegekend worden door een buitenlandse vennootschap aan werknemers en bedrijfsleiders van een

Voordeel alle aard terbeschikkingstelling woning: stand van zaken na nieuwe rechtspraak (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Sven Nelis en Laurens Lammens (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 15/03/2019 Problematiek De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard bij de genieter. Voor de waardering van dit voordeel van alle aard werd er tot voor kort in de regelgeving een onderscheid gemaakt naargelang de

Opstalconstructies vanuit een andere invalshoek (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: februari 2019 Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een zogenaamde ‘opstalconstructie’. Opmerkelijk is dat het Hof de argumentatie van de belastingplichtige niet volgt, maar dat de belastingplichtige toch ontsnapt aan belasting. Hoe? Wat is een opstalconstructie?

2019-03-12T09:12:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

“’T is gebeurd!” – Forfaitaire waardering gratis woonst: KB/WIB92 eindelijk aangepast conform Circulaire (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden en Ellen Vandingenen (Tiberghien) Publicatiedatum: 08/01/2019 1. In onze voorgaande nieuwsbrief van 17 mei 2018 werd de Circulaire 2018/C/57 van 15 mei 2018 besproken over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning. De problematiek is ondertussen door iedereen wel gekend, en deze kwam al

2019-01-14T11:56:32+00:00 14 januari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |