>Voeg code toe voor de </head> tag.Vlabel

Het optioneel kanscontract van roerende goederen is ok (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 Op 19 mei ll. publiceerde Vlabel een voorafgaande beslissing (nr. 20003 dd. 16.03.2020, “Kanscontract”) waarin thans niet meer impliciet, maar ook expliciet wordt gesteld dat een optioneel kanscontract op dezelfde manier zal behandeld worden als een (niet-optioneel) kanscontract. De kwestieuze passage luidt

Wegwijs in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/05/2020 Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap. In deze nieuwe reeks, zullen wij in verschillende topics

​De latere verkoop van een geërfd onroerend goed: bezint eer ge begint (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 29/04/2020 Voorafgaande opmerking: deze bijdrage behandelt enkel de regeling die van toepassing is in het Vlaamse gewest. In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse belastingdienst (hierna: VLABEL)

2020-04-29T15:10:11+00:00 4 mei 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Ruil en registratiebelastingen. Standpunt Vlabel van 14 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/04/2020  Hoewel de ruil traditioneel als voorbeeld van afhankelijke bepalingen wordt aanzien verschilt deze dus van de andere afhankelijke bepalingen (waar er sprake is van telkens twee overeenkomsten), vandaar dat er voor de ruil een ander specifiek artikel in de VCF is voorzien, nl. artikel 2.9.7.0.2 VCF

2020-04-29T12:45:04+00:00 29 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Jongleren met onverdeeldheden bij huwelijkscontract: VB 19053 dd. 21 oktober 2019 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Eveline Van De Gejuchte (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 06/03/2020 De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel het volgende: Algemeen Algemeen wordt aanvaard dat de ‘inbreng’ in een onverdeeldheid alsook de ‘toebedeling/verblijving’ van een onverdeeldheid die bij huwelijksovereenkomst

Erfbelasting: afwijkingen in het op 10 april 2020 ingediend decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2020 Laattijdige aangifte van nalatenschap Tijdens de coronacrisis is het logisch dat mensen die met een overlijden geconfronteerd worden, andere zorgen aan hun hoofd hebben dan het indienen van de aangifte van een nalatenschap. Veel nabestaanden doen daarvoor ook graag een beroep op hun notaris of op

2020-04-18T11:28:33+00:00 19 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Bezwaar tegen ABS-schatting (Aanvraag Bindende Schatting). Standpunt Vlabel 30 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/04/2020 Wanneer de waarde van een onroerend goed is bepaald via een ABS, kan de belastingschuldige in bezwaar gaan tegen deze waarde binnen de gewone bezwaartermijn. Daarnaast is het ook mogelijk om een ambtshalve ontheffing en de verkoop tegen een lagere prijs kan beschouwd worden als een

2020-04-18T11:30:39+00:00 18 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: |

Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 01/04/2020 Wanneer de belastingplichtige kort na het ontdekken van een buitenlandse verzekering een aanvullende aangifte indient in de nalatenschap is hij geen boete verschuldigd, aldus een arrest van het hof van beroep te Luik1. Het hof van beroep te Luik volgt de rechtspraak Twee erfgenamen,

2020-04-15T06:53:05+00:00 17 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Beding van aanwas afsluiten voor effectenportefeuilles op gezamenlijke naam echtgenoten en schenkbelasting. Voorafgaande Beslissing Vlabel 30 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/04/2020 Voorgenomen verrichting Partijen wensen dat de effectenportefeuilles, met de eraan gekoppelde liquiditeiten, aan de langstlevende hunner toekomen; het betreft hier een doelvermogen met inbegrip van meerwaarden, vruchten en toebehoren en bij wederbelegging of zaakvervanging verkregen zaken. Ingeval van beëindiging van de onverdeeldheid met betrekking tot de

2020-04-13T08:31:42+00:00 14 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Inbreng van een onroerend goed in een maatschap: registratierechten verschuldigd? Voorafgaande Beslissing Vlabel 30 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 08/04/2020 Voorgenomen verrichting De heer X en mevrouw Z, gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, krachtens huwelijkscontract, hebben het voornemen om ieder hun onverdeelde helft in een onroerend goed in te brengen in een reeds bestaande maatschap. Zowel de heer X als mevrouw Z zullen in