Aftrekbaarheid regularisatieheffing als passief nalatenschap: Vlabel verandert geweer van schouder (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Annelies Maeckelbergh, Guillaume Deknudt en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Vlabel publiceerde op 1 oktober 2021 een nieuw standpunt (SP 21055) inzake de aftrekbaarheid van een regularisatieheffing als passief van de nalatenschap, en dit ter vervanging van het vroegere standpunt SP 15165. Onder het oude standpunt SP 15165 van 30/11/2015 (publicatie op 11/01/2016) werd…

Lees meer

Beding van voorafname – be careful what you wish for (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Dat het erg belangrijk is om de juiste woordkeuzes te maken, is een waarheid als een koe. Keer op keer worden dergelijke “clichés” bevestigd. Dit keer door onze Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In de voorliggende casus was er onduidelijkheid over de interpretatie van een beding van voorafname in het huwelijkscontract. Het ging specifiek over…

Lees meer

Vermijd dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke rekening na overlijden (Delboo)

Auteur: Delboo Wanneer gelden op een gemeenschappelijke rekening van beide echtgenoten niet worden verdeeld na het overlijden van de echtgenoot die als eerste overlijdt, bestaat het risico op dubbele belasting. In een recent standpunt geeft de Vlaamse Belastingdienst aan wat de erfgenamen dienen aan te tonen om dit te vermijden. Dubbele erfbelasting Na het overlijden…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 03/09/2021 Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik verduidelijkt Vlabel dat het vroeger op…

Lees meer

Vlabel in de fout – gunstregime erf- & schenkbelasting familiebedrijven wel van toepassing op vennootschappen met privaat vastgoed (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2021 De Vlaamse decreetgever heeft een zeer positief stelsel ontwikkeld voor de schenking en vererving van familiale vennootschappen met een reële economische activiteit. De aandelen ervan kunnen, mits het vervuld zijn van enkele voorwaarden, worden geschonken aan 0% en vererfd aan 3%; een verademing in vergelijking met de reguliere tarieven die zelfs…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/08/2021 Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat ingevolge het overlijden van een Belgische rijksinwoner…

Lees meer

Geen moratoriumintresten bij teruggave teveel betaalde erfbelasting? (EY)

Auteur: EY Publicatiedatum: 28/07/2021 Hof van beroep van Gent interpreteert ‘vergissing’ in hoofde van Vlabel  Inleiding Sinds 1 januari 2015 bepaalt artikel 3.9.2.0.1 van de VCF dat Vlabel in principe moratoriumintresten verschuldigd is (4% sinds 1 januari 2021 en voordien 7%) bij terugbetaling van onverschuldigde (Vlaamse) belastingen. Inzake erfbelasting worden moratorium-intresten evenwel enkel betaald als…

Lees meer

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan tot het gemeenschappelijk vermogen…

Lees meer

Schenking onder last of eerder lastige schenking? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 21/06/2021 Een schenking vereist, om geldig te zijn, de vervulling van een aantal basiselementen. We spreken in dat kader van een intentioneel element en een materieel element. Het intentioneel element is dat de schenker de wil heeft om een goed “zomaar, voor niets” weg te geven. De schenker moet met andere woorden handelen…

Lees meer

In Vlaanderen is een verhoging van de erfbelasting in deze legislatuur niet aan de orde. De achterpoortjes moeten wel dicht (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 04/06/2021 Dit verklaart de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën in een antwoord dd. 25 mei 2021 op twee parlementaire vragen om uitleg (vraag van de heer Stijn De Roo (2020-21, nr. 3444) en van mevrouw Sarah Smeyers (2020-21, nr. 3497)). En de minister vervolgt: “Ik denk…

Lees meer