>Voeg code toe voor de </head> tag.Vlabel

De maatschap in fiscalibus: (on)verdeelde meningen over het afgescheiden vermogen (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Felix Desmyttere en Simon Landuyt (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 02/09/2020 De maatschap is sedert haar receptie in België in de jaren ’90 uitgegroeid tot waarschijnlijk het belangrijkste instrument in het kader van de (familiale) vermogensplanning. Een maatschapsstructuur laat namelijk toe de controle over activa te splitsen van de economische rechten

De tekortschatting onder de VCF (Everest Advocaten)

Auteur: Alexander Delafonteyne en Francis Vincke (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 22/08/2020 Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) autonoom bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van een aantal registratierechten, waaronder het verkooprecht. In deze blog gaan we dieper in op de tekortschatting zoals van toepassing in Vlaanderen. EEN ‘KOOPJE’ DOEN De

2020-08-29T10:23:33+00:00 2 september 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Een verzekeringsgift post mortem: wat zegt de Vlaamse Belastingdienst? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 24/08/2020 INLEIDING De Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing(1) - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het splitsen van twee bestaande

Kanscontracten. Acht Voorafgaande Beslissingen gepubliceerd door Vlabel in juni-augustus 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 24/08/2020 LegalNews geeft u een overzicht van acht Voorafgaande Beslissingen inzake kanscontracten gepubliceerd door Vlabel in de periode  juni-augustus 2020. Kanscontract Voorafgaande beslissing nr. 20029 van 22 juni 2020 Kanscontract Voorafgaande beslissing nr. 20028 van 8 juni 2020 Wijziging huwstelsel – kanscontract Voorafgaande beslissing nr. 20025 van

Gesplitste aankoop in België, Vlaanderen is niet Brussel/Wallonië (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 14/08/2020 Vlaanderen heeft, in tegenstelling tot het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een afzonderlijke fiscale administratie (Vlabel). Vlabel bepaalt het hebben en houden op het vlak van registratiebelasting (met inbegrip van schenk- en erfbelasting) in het Vlaams Gewest. Brussel en Wallonië hebben geen eigen

Wijziging van huwelijkscontract gevolgd door een kanscontract: geen fiscaal misbruik! (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 6/08/2020 Het Greenille Private Client Team verkreeg onlangs een gunstige voorafgaande beslissing van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Het betrof een kinderloos echtpaar dat de overstap maakte van het wettelijk stelsel naar een stelsel van zuivere scheiding van goederen. De echtgenoten wensten nadien een kanscontract te sluiten

Gesplitste aankoop: welke wijzigingen vanaf 1 augustus 2020? (Degroof Petercam)

Auteur: Vincent Hovine (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 3/08/2020 De gesplitste aankoop is een techniek van vermogensplanning waarbij de eigendom van een onroerend goed gesplitst aangekocht wordt: de ouder zal bijvoorbeeld het vruchtgebruik verwerven en het kind de blote eigendom van datzelfde onroerend goed. De blote eigendom zal gefinancierd worden door de

Begrafeniskosten in tijden van Corona. Standpunt Vlabel van 27 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/08/2020 Voor overlijdens die zich voordeden in de Corona-periode en waarbij omwille van de corona-maatregelen slechts een begrafenis in beperkte kring mocht worden georganiseerd, mogen de kosten (dienst, brieven, maaltijd,..) die betrekking hebben op een herdenkingsplechtigheid die op een later ogenblik plaatsvindt (vb. in het najaar) nog

2020-08-05T14:08:34+00:00 5 augustus 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: |

Splitsing verzekeringspolissen. Beslissing Vlabel van 11 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/07/2020 Wat was het voorwerp van de aanvraag? 1. De aanvraag strekt ertoe enerzijds bevestiging te verkrijgen dat de verrichtingen in het geheel van de omstandigheden (met name het afsluiten van de verzekeringspolis op twee hoofden, gevolgd door een schenking (verzekeringsgift) door de langstlevende verzekeringnemer aan de

Co-titularis van een rekening: dading over eigendomsrecht heeft geen invloed op erfbelasting (Delboo Advocaten)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2020 In het kader van de vereffening-verdeling van een nalatenschap wordt een regeling getroffen over de tegoeden op een rekening waarvan de overledene, samen met een derde, co-titularis was. In deze dading wordt bepaald dat de derde de enige eigenaar is van de tegoeden. De zus