>Voeg code toe voor de </head> tag.VGD

Aankoop van een onroerend goed: tips & tricks! (VGD)

Auteur: Stephanie Gevaert (VGD)Publicatiedatum: 10/05/2021 Plan je binnenkort de aankoop van een onroerend goed? In deze Talk of Town geven onze Legal adviseurs je een aantal nuttige tips en aandachtspunten om rekening mee te houden. Zo kom je niet voor onaangename verassingen te staan. 1. Geef jezelf meer tijd Als

2021-05-11T14:40:50+00:00 11 mei 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Rulingcommissie geeft fiat over globaal vastgestelde waardeverminderingen (VGD)

Auteur: Maxime Vandemaele (VGD)Publicatiedatum: 03/05/2021 Als ondernemer ben je tijdens het bestaan van je onderneming wellicht al eens geconfronteerd met klanten die niet of laattijdig betalen. De fiscale wetgever voorziet specifiek voor deze categorie vorderingen in een mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, reeds rekening te houden met de waarschijnlijk te

2021-05-08T10:58:28+00:00 11 mei 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Fiscale hervorming buitenlands vastgoed: wat verandert er voor jou? (VGD)

Auteur: Maxime Vandemaele (VGD)Publicatiedatum: 22/02/2021 Eind vorige week kwam er een einde aan de ongelijke fiscale behandeling tussen binnenlands en buitenlands vastgoed dat wordt aangehouden door Belgische belastingplichtigen. In het verleden werd België hiervoor al meermaals veroordeeld, maar werd er nooit gevolg gegeven aan de uitspraken van het Europees Hof

2021-02-26T11:24:09+00:00 27 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Overzicht nieuwe fiscale maatregelen vanaf 1 januari 2021 (VGD)

Auteurs: David Lornoy en Vicky Sterckens (VGD) Publicatiedatum: 27/11/2020 De federale regering heeft eind oktober het ontwerp van de nieuwe Programmawet goedgekeurd. Hieronder vind je een overzicht van de fiscale maatregelen die vanaf 1 januari 2021 ingaan. Een gedeelte van deze maatregelen heeft reeds betrekking op inkomstenjaar 2020. I. Verhoogde

2020-12-03T11:27:28+00:00 7 december 2020|Categories: BTW en douane Directe belastingen|Tags: |

De “Wederopbouwreserve” goedgekeurd! (VGD)

Auteurs: Arno Van Puyvelde en Katrien De Schepper (VGD) Publicatiedatum: 16/11/2020 Zoals reeds vermeld in onze eerdere berichtgeving, werd in het zog van de carry-back van verliezen eveneens de "wederopbouwreserve” aangekondigd. Het wetsvoorstel is echter nu pas definitief goedgekeurd in het Parlement. Vennootschappen krijgen de mogelijkheid om gedurende de aanslagjaren 2022,

2020-11-21T10:34:06+00:00 21 november 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Vereenvoudigde benadering transfer pricing: voordelen voor jouw bedrijf? (VGD)

Auteur: Anthony Meul (VGD) Publicatiedatum: 16/07/2020 De OESO heeft een vereenvoudigde benadering uitgewerkt voor bedrijven die in verschillende landen actief zijn en bepaalde diensten, zoals HR, finance, ICT, legal of communicatie, willen centraliseren. Ondernemingen die de methodiek van de simplified approach toepassen, genieten van rechtszekerheid en besparen tijd en kosten

2020-08-10T09:08:45+00:00 14 augustus 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

De wettelijke reserve in het WVV: toch weer even anders (VGD)

Auteurs: Kristof Van der Goten en Valérie Verbessem (VGD) Publicatiedatum: 27/07/2020 Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de kaarten grondig herschud, ook wat betreft de verplichting voor bepaalde vennootschappen om een reservefonds aan te leggen (cfr. ‘wettelijke reserve’). Een update. ‘Wettelijke reserve’ oude stijl Volgens het oude

2020-07-30T12:26:52+00:00 3 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De interne Data Protection Officer (DPO): een positie op losse schroeven? (VGD)

Auteur: Kobe Deraeve (VGD) Publicatiedatum: 25/05/2020 25 mei 2020 doet misschien wel een belletje rinkelen. Het is namelijk twee jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg GDPR, zijn intrede maakte. Een forse wettekst die een aantal bestaande verplichtingen bevestigde, maar ook nieuwe regels en functies introduceerde, zoals de Data Protection

2020-06-06T12:59:08+00:00 8 juni 2020|Categories: Privacy recht|Tags: , , , , |

Hoe lang duurt het om een bodemattest te krijgen? Begin tijdig! (VGD)

Auteur: Mieke Derveaux (VGD) Publicatiedatum: 28/03/2018 AL TE VAAK WORDT DE AANVRAAG VAN EEN BODEMATTEST TE LANG UITGESTELD, WAT KAN LEIDEN TOT VERPLICHT UITSTEL VAN DE TRANSACTIE OMDAT HET BODEMATTEST NIET BINNEN DE OVERBLIJVENDE TERMIJN KAN BEKOMEN WORDEN. Ten onrechte wordt de aanvraag van het bodemattest vaak als administratieve aangelegenheid beschouwd.

2018-04-09T08:55:39+00:00 9 april 2018|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht Publiek recht|Tags: , , |

Verkooprecht bij onttrekking van onroerend goed uit BVBA via dividenduitkering in natura (VGD)

Vlabel stelt dat de onttrekking van een onroerend goed via een dividenduitkering een overdracht ten bezwarende titel van een onroerend goed uitmaakt en om die reden dan ook aan het verkooprecht is onderworpen. Hiervoor zou Vlabel de redenering volgen dat een dividend vanuit het oogpunt van de vennoten een verkrijging