>Voeg code toe voor de </head> tag.verzoekschrift

Verzoekschrift voorlopige invrijheidstelling ingediend per fax na het sluiten der griffie is neergelegd op de volgende werkdag (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 04/12/2019 Eerder dit gerechtelijk jaar besliste het Hof van Cassatie dat een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan worden neergelegd per faxbericht (Cass. 3 september 2019, zie over dat arrest ons bericht van 10 september 2019). In een arrest van 29 november 2019 (P.19.1147.N) verduidelijkt het Hof