>Voeg code toe voor de </head> tag.verkaveling

Er kan afgeweken worden van kavelgrenzen in een verkaveling van meer dan 15 jaar oud (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 28/04/2021 Artikel 4.3.1., §1, 1e lid VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar is met (a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken; (b) verkavelingsvoorschriften in zaken van wegenis en openbaar groen; (c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze

Gemeentelijke aansprakelijkheid bij mondelinge stedenbouwkundige informatie (Publius)

Auteur: Publius Publicatiedatum: 08/10/2020 In een interessant vonnis van 6 oktober 2020 heeft de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, zich uitgesproken over de aansprakelijkheidsvordering wegens een mondeling adves door een personeelslid van de dienst omgeving over een zonevreemde verkaveling. De ambtenaar zou verkeerdelijk hebben aangegeven dat - mits wijziging (bijstelling) van

2020-10-17T07:31:05+00:00 17 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

Vergunningsplicht? Vroeger wel, nu niet meer of toch opnieuw? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 10/10/2019 De Codextrein heeft de definitie van “verkaveling” gewijzigd. Een omgevingsvergunning is niet nodig voor het verkavelen van gronden als men beschikt over een woning op een groot perceel en men een deel van dat perceel wil afsplitsen om te verkopen voor de bouw van één woning. Een