>Voeg code toe voor de </head> tag.vereffening

Samenloop faillissement en vereffening-verdeling huwgemeenschap. Cassatie verbreekt arrest hof van beroep van Gent op 22 januari 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 16/02/2021 Wanneer het faillissement wordt uitgesproken vooraleer de echtscheiding gevolgen heeft ten aanzien van derden, omvat de faillissementsboedel benevens het eigen vermogen van de echtgenoot-gefailleerde ook de volledige huwelijksgemeenschap en dat de tot de huwelijksgemeenschap behorende goederen door de curator te gelde dienen te worden gemaakt ten behoeve

2021-02-13T10:49:05+00:00 16 februari 2021|Categories: Insolventierecht Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Het recht op een voorschot bij vereffening-verdeling (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: januari 2021 Een vereffening-verdeling, zowel na echtscheiding als na overlijden, kan in vele gevallen lang aanslepen. Partijen leven dan gedurende lange tijd in onzekerheid, wachtend op het gedeelte dat aan hen toekomt, en komen uiteindelijk soms ook op financieel vlak met hun rug tegen de muur te staan.

2021-02-02T13:27:59+00:00 7 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

De deficitaire vereffening: Cassatie bezorgt “minderheidsschuldeisers” munitie (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & PersynPublicatiedatum: 26/01/2021 Het was vaststaande (Cassatie-)rechtspraak dat bij een deficitaire vereffening (d.i. een vereffening waarbij het actief niet volstaat om alle vennootschapsschuldeisers te voldoen) de vennootschap in vereffening niet failliet kon worden verklaard, in zoverre een betekenisvol deel van de schuldeisers het vertrouwen hield in de vereffening.

2021-01-27T09:13:23+00:00 31 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht Insolventierecht|Tags: , , |

Uitbreng vastgoed in kader van vereffening, met credit-rekening courant aan vennoten: alsnog 10% verkooprechten! (Spartax)

Auteur: Robin Messiaen (Spartax)Publicatiedatum: 13/01/2021 Wat voorafging De uitbreng van onroerend goed uit vennootschappen blijft een magneet voor de fiscale geïnteresseerde. Opnieuw is er een uitspraak, in een inmiddels lange rij, die vlot over de fiscale tongen zal gaan. Ditmaal gaat het over een vereffening van een vennootschap met vastgoed

2021-01-16T12:00:23+00:00 21 januari 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting Vennootschapsrecht|Tags: , |

Afgeleide schade, zijdelingse vordering en minderheidsvordering na ontbinding: Cassatie spreekt zich (gedeeltelijk) uit (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 04/01/2021 In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het Hof van Cassatie: 1. Geldt de regel dat een aandeelhouder geen afgeleide schade kan vorderen ook na ontbinding van de vennootschap? 2. Kan een aandeelhouder net zoals een

Meer actiemogelijkheden voor minderheidsschuldeiser bij een deficitaire vereffening (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent Advocaten Publicatiedatum: 18/11/2020 De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is (of was) een populaire manier om het leven van vennootschappen te beëindigen. Een vereffening is ook mogelijk wanneer de schulden de waarde van de te realiseren activa overtreffen en er dus sprake is van een zogenaamde deficitaire vereffening. Hoewel de onderneming

2020-11-21T10:22:06+00:00 25 november 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Architectenvennootschap stelt beroep in tegen veroordeling inzake aansprakelijkheid, maar na haar definitieve vereffening. Cassatie-arrest 7 november 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 11/12/2019 Arrest van het hof van beroep te Gent van 23 november 2018 De appelrechter stelt vast dat: de eiseres (een architectenvennootschap) bij verzoekschrift neergelegd op 7 september 2012 ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde vrijwillig is tussengekomen in een geding betreffende haar aansprakelijkheid

Kan de administratie nog een aanslag vestigen op naam van een vennootschap, wanneer de vereffening reeds werd gesloten? (Gevaco Advocaten)

Auteur: Annemiek Lewandowski (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2019 De betwisting die in casu ter beoordeling aan het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorgelegd, betrof de geldigheid van verschillende aanslagen lastens een vennootschap waarvan de vereffening reeds voordien werd gesloten. De vennootschap in kwestie werd in vereffening gesteld in 2012. In november

De ontbinding of vereffening van een rechtspersoon in de loop van een strafprocedure : verval van de strafvordering of niet? (Eubelius)

Auteurs: Tom Bauwens en Margot Vandebeek (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Door de wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht geeft de wetgever gevolg aan een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof, die – met betrekking tot verschillende aspecten van het straf(proces)recht