Vergoedbare en niet-vergoedbare schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (Prof. Matthias E. Storme)

Auteur: Prof. Matthias E. Storme (KU Leuven) Publicatiedatum: 02/08/2021 Deze tekst is een uittreksel uit de tekst Verbintenissenrecht (nog geen volwaardige syllabus of handboek verbintenissenrecht), maar een overzicht dat zich vooral toespitst op wat er de voorbij 20 jaar in het verbintenissenrecht geschiedde naast een grondiger uitwerking van voornamelijk enkele meer complexe vragen of rechtsfiguren.…

Lees meer

Het nieuwe verbintenissenrecht komt eraan (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Emilie Bogaerts (Schoups) Publicatiedatum: 18/06/2021 De wetgever werkt al een tijdje aan een globale hervorming en modernisering van het Belgische burgerlijk recht. Dat krijgt vorm in een nieuw Burgerlijk Wetboek, waarvan al twee boeken zijn ingevuld. Op 1 november 2020 trad het nieuwe bewijsrecht (Boek 8 van het nieuw Burgerlijk…

Lees meer

Suggesties door prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe inzake de voorgestelde boeken 1 en 5 van het nieuw BW in de Commissie Justitie van de Kamer op 15 juni 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 18/06/2021 Lees hier de suggesties door prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe. Lees hier de fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 1 (Algemene bepalingen), incl. het advies van de Raad van State. Lees hier de fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 5 (Verbintenissen), incl. het advies van de Raad van…

Lees meer

“Bezint eer ge (aan uw handtekening) begint” (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2021 Twee zussen zijn de enige erfgenamen in een nalatenschap. Enige tijd na het overlijden ondertekenen zij een document met als titel “berekening van eventuele dading”. Een van de zussen wil naderhand toch de gerechtelijke vereffening-verdeling laten opstarten, aangezien alle pogingen tot minnelijke vereffening-verdeling mislukt zijn. Het hof van beroep te…

Lees meer

Het nieuwe verbintenissenrecht : De moeder van alle rechtstakken in een nieuw jasje! (Reyns Advocaten)

Auteur: Alexandre Bastenier (Reyns Advocaten) Publicatiedatum: 07/05/2021 Sedert enkele jaren is de wijziging in het recht in een ware stroomversnelling geraakt. Belangrijke rechtstakken werden reeds vernieuwd – ik denk onder meer aan de (recente) wijzigingen in het insolventierecht, het vennootschapsrecht, het bewijsrecht, het goederenrecht etc. … – steeds met als doel voor ogen om de…

Lees meer

Modaliteiten van verbintenissen (Prof. Matthias E. Storme)

Auteur: Prof. Matthias E. Storme (Gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat Storme, Leroy, Van Parys) Publicatiedatum: 28/07/2020 Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Verbintenissenrecht’ van Prof. Matthias E. Storme (gewoon hoogleraar KU Leuven). Deze tekst is een overzicht dat zich vooral toespitst op wat er de voorbij 20 jaar in het verbintenissenrecht geschiedde naast een…

Lees meer

De modernisering van het verbintenissenrecht: definiëring van het begrip en andere inleidende bepalingen in het wetsvoorstel van 3 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/05/2019 Op 3 april 2019 werd het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. LegalNews.be selecteerde de artikelen inzake de definitie van het begrip ‘verbintenis’ en de inleidende bepalingen. Artikel 5.1. – Verbintenis Definitie: Een verbintenis is een rechtsband op grond…

Lees meer

Het contract als bron van verbintenis: wat brengt de toekomst na de indiening van het wetsvoorstel op 3 april 2019? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/05/2019 Op 3 april 2019 werd het Wetsvoorstel tot invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. LegalNews.be selecteerde de artikelen inzake de definitie van het contract en een aantal opgesomde contracten: Artikel 5.8. – Definitie van het contract Definitie: Een contract, of overeenkomst,…

Lees meer