Nieuw contractenrecht treedt in werking op 1 januari 2023! (Tender Law)

Auteur: Tender Law Op 1 juli 2022 verschenen in het Belgisch Staatsblad de wetten van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” en boek 5 “Verbintenissen” van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek. De bepalingen van het nieuwe Belgische verbintenissenrecht treden in werking op 1 januari 2023. 1. Impact van het nieuwe contractenrecht op de overheidsopdrachten…

Lees meer

De wettelijke verankering van de ‘anticipatory breach’ (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Elisabeth Dejaegher (Caluwaerts Uytterhoeven) Het  Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het nieuw Burgerlijk Wetboek werd op 1 juli 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In dit Boek 5, meer bepaald onder artikel 5.90, tweede lid, wordt een nieuwe ontbindingsmogelijkheid voorzien voor de schuldeiser, de zogenaamde ‘anticipatory breach’. Dit omvat het recht van de schuldeiser…

Lees meer

Nieuw contractenrecht op komst: wetgever geeft mogelijkheid aan rechter om het contract bij te sturen in geval van gewijzigde omstandigheden (Monard Law)

Auteurs: Kim Swerts en Amber Rogiers (Monard Law) In onze vorige nieuwsbrief wezen we er op dat het nieuwe algemene contractenrecht aan de rechter in bepaalde situaties de mogelijkheid geeft om het contract bij te sturen. Dit kan bijvoorbeeld in situaties waarbij het contractueel evenwicht ernstig wordt verstoord naar aanleiding van nieuwe en onvoorzienbare omstandigheden. De huidige…

Lees meer

Het leven wordt duurder: wie betaalt de prijs? (Everest Advocaten)

Auteurs: Lore Huyghe en Myriem El-Kaddouri (Everest Advocaten) We kunnen er niet meer omheen: het leven wordt alsmaar duurder. Niet enkel de gas-, energie-, en benzineprijzen swingen de pan uit, maar ook de grondstofprijzen en prijzen van bouwmaterialen zijn haast niet meer bij te houden. De wereldwijde impact van de Covid-19 pandemie, de oorlog in…

Lees meer

Resultaatsverbintenissen en de operationele werkelijkheid in informaticacontracten (Timelex)

Auteurs: Stefan Van Camp en Pedro Demolder (Timelex) Principes Het Belgische verbintenissenrecht maakt, zoals in haar buurlanden, inzake de draagwijdte van verbintenissen een basisonderscheid tussen resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen. In Boek 5 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (‘NBW’), aangenomen op 21 april 2022, worden die verbintenissen gedefinieerd in lijn met de zienswijze die reeds lange tijd in de rechtspraak werd…

Lees meer

Oude(re) overeenkomsten en nieuw bewijsrecht (VDV Advocaten)

Auteur: Ruben Feys (VDV Advocaten) Sinds 1 november 2020 geldt er in onze rechtsorde een nieuw bewijsrecht. De uitbreiding van het vrije bewijs is één van de opvallendste wijzigingen vergeleken met de vroegere regeling. Tussen en tegen ondernemingen is het vrije bewijs van toepassing. Dit bekent dat tussen en tegen ondernemingen in principe door alle…

Lees meer

Prijsstijgingen: Een checklist voor aannemers! (Gevaco Advocaten)

Auteur: Karen Kelchtermans (Gevaco Advocaten) De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, stijgende energieprijzen: ze zorgen er allemaal voor dat de vraag groter is dan het aanbod waardoor de prijzen van bouwmaterialen enorm gestegen zijn. Het einde van de prijsstijgingen lijkt voorlopig nog niet in zicht. Het zijn enorm uitdagende tijden voor aannemers, maar het hoofd koel houden en…

Lees meer

Nieuw verbintenissenrecht: overdracht van schuld en van contract wettelijk verankerd (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) In ons eerder blogartikel berichtten wij u reeds over het goedgekeurde wetsvoorstel houdende het nieuwe verbintenissenrecht. Zoals aangekondigd, zullen wij de komende tijd de voornaamste nieuwigheden voor u belichten. We gaan hierbij van start met de wettelijke regeling inzake overdracht van verbintenissen. Naast de overdracht van schuldvordering vinden nu ook de overdracht van schuld en…

Lees meer