>Voeg code toe voor de </head> tag.verbeurdverklaring

Problemen bij verbeurdverklaring van een onroerend goed ten belope van een bepaalde geldsom (Gevaco Advocaten)

Auteur: Jan Swennen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 16/06/2020 De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren ten belope van een bepaalde geldsom. In ons land worden rechterlijke uitspraken voor zover ze betrekking hebben op inning van geldsommen of verbeurdverklaringen ten uitvoer gelegd door het Ministerie van

Fiscale regularisatie versus verbeurdverklaring – fiscale regularisatie meer dan ooit een optie! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Sarah Vandorpe (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 05/12/2019 Vermogensvoordelen uit fiscale fraude… Wie door de strafrechter veroordeeld wordt voor fiscale fraude kan, naast een gevangenisstraf en geldboetes, geconfronteerd worden met een verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel uit de fraude, te weten de belastingbesparing. Daarnaast zijn er desgevallend de te betalen

De ‘schriftelijke’ vordering tot verbeurdverklaring: een gewaarschuwd advocaat blijft er twee waard… (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Patrick Waeterinckx en Joris Lambrechts (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 07/09/2019 Sinds de Potpourri-II hervorming van 2016, zijn penalisten bekend(er) geraakt met het fenomeen van ‘conclusietermijnen’. Daar waar in strafzaken vroeger conclusies werden neergelegd op de zitting (wat evident voor het nodige uitstel en vertragingen zorgde), is dit sindsdien niet (noodzakelijk) meer

Verbeurdverklaring en art. 42, 1° en 43 Sw. Cassatie-arrest 20 maart 2019  (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/05/2019 Het Openbaar Ministerie had in haar schriftelijke vordering de verbeurdverklaring (het ging concreet om een bedrag van €1.718.397,88) van het voorwerp van het misdrijf gevraagd op grond van art. 42, 1° en 43 Sw. Naar het oordeel van de strafrechter was het daarentegen een vermogensvoordeel uit

2019-05-21T12:07:46+00:00 21 mei 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Verbeurdverklaring per equivalent van het instrument van het misdrijf. Waarom de wetgeving werd aangepast (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 26/06/2018 De verbeurdverklaring per equivalent van het instrument van het misdrijf is sinds 12 mei 2018 van kracht. Het Strafwetboek werd aangepast en voor een doeltreffende uitvoering werd tegelijkertijd het Wetboek van Strafvordering uitgebreid met de inbeslagneming per equivalent van het instrument van het misdrijf. Met deze

2018-06-26T08:25:06+00:00 26 juni 2018|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |