>Voeg code toe voor de </head> tag.Van Steenbrugge Advocaten

Het persoonlijk faillissement van de bestuurder: Een ‘fresh start’ of een koude douche? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Charlotte Donck (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 06/08/2021 Wanneer een BV of een NV failliet wordt verklaard, is de bestuurder van de onderneming in principe niet persoonlijk gehouden om de schulden van de vennootschap te betalen, tenzij er sprake is van bestuurders- en/of oprichtersaansprakelijkheid, een openstaande rekening-courant en/of (een) persoonlijke borgstelling(en).

De geplande hervormingen binnen het strafuitvoeringslandschap (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteurs: Louis Carlier en An-Sofie Raes (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 09/07/2021 Via diverse kanalen maakte onze minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zijn plannen bekend tot het effectief laten uitvoeren van korte gevangenisstraffen vanaf 1 december 2021. Met deze plannen wil minister Van Quickenborne een einde stellen aan het gevoel van

2021-07-12T10:45:56+00:00 14 juli 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Het register van verwerkingsactiviteiten: een must voor ondernemingen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Elisah Vanhecke (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 18/06/2021 Als onderneming dient u volgens de privacywetgeving te beschikken over een ‘register van verwerkingsactiviteiten’. In dit register dient u bepaalde informatie op te nemen over de persoonsgegevens die u bewaart en verwerkt. Bij een controle door de Gegevensbeschermingsautoriteit zal dit register als eerste

2021-06-23T09:48:59+00:00 25 juni 2021|Categories: Privacy recht|Tags: , , , |

De grote impact van de door de politierechtbank gehanteerde beveilingingsmaatregelen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Louis Carlier (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 14/05/2021 In juli 2018 zijn de straffen die de politierechtbank een verkeersovertreder kan opleggen aanzienlijk verzwaard en ook de verjaringstermijn van verkeersovertredingen werd verlengd. De evolutie in de uitspraken van politierechters toont bovendien aan dat straffen meer en meer gecombineerd worden met beveiligingsmaatregelen, die

2021-05-20T13:19:43+00:00 20 mei 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |

Verkoop van andermans zaak: sowieso nietig of te regulariseren? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 10/05/2021 Het klinkt logisch dat het verboden is om andermans eigendom, zoals een onroerend goed, te verkopen. De verkoop van andermans zaak is dan ook nietig (artikel 1599 van het oud Burgerlijk Wetboek). In principe althans, want deze nietigheid kan geregulariseerd worden. Dat kan

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd. Kan een gefailleerde zelf een rechtsmiddel aanwenden? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2021 Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren en daarover te beschikken. Er wordt een curator aangesteld, die als enige bevoegd is om dat vermogen ten gelde te maken en de schuldeisers te betalen.

Het belang van de verruiming van de verjaringstermijn van seksuele misdrijven ten aanzien van meerderjarigen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Jana Riemslagh (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 22/01/2021 Punt. VZW, advies- en informatiecentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt dat 80 mensen per dag in België te maken krijgen met seksueel geweld. Slechts 10% van deze slachtoffers durft aangifte te doen[1]. Meerderjarige slachtoffers worden op heden geconfronteerd met een te korte tijd om een klacht

2021-01-27T08:42:50+00:00 27 januari 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Kan een voorkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 22/12/2020 Voorkooprechten Bij de verkoop van onroerende goederen of een handelszaak kan een contractueel voorkooprecht van toepassing zijn, bijvoorbeeld in het voordeel van de huurder. Dat betekent dat deze laatste het recht heeft om het goed bij voorrang aan te kopen. Een handelshuurder

2021-01-06T12:51:22+00:00 7 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kan ik, als bestuurder van een besloten vennootschap, in Corona-tijden een dividend uitkeren aan de aandeelhouders? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Dries Smet (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 18/12/2020 Dat kan, maar de bestuurder dient daarbij voorzichtig te handelen. Vooraleer er een dividend mag uitgekeerd worden in de BV moeten er twee uitkeringstesten worden doorgevoerd: de balanstest en de liquiditeitstest. Balanstest De balanstest gaat uit van een analyse van het nettoactief van

2020-12-27T09:51:34+00:00 27 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Regeerakkoord bevestigt: schenkingen voor buitenlandse notaris zullen moeten worden geregistreerd (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Stefan De Plus (Van Steenbrugge Advocaten)  Publicatiedatum: 01/10/2020 Er is de afgelopen maanden heel wat verschenen in de media over het schenken voor een buitenlandse notaris, een voorrecht waarover de ‘happy few’ zouden beschikken om hun vermogen belastingvrij over te dragen naar de volgende generatie. Wat is dit nu juist