>Voeg code toe voor de </head> tag.Van Steenbrugge Advocaten

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd. Kan een gefailleerde zelf een rechtsmiddel aanwenden? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 05/02/2021 Wanneer een onderneming failliet wordt verklaard, dan verliest zij de bevoegdheid om haar vermogen te beheren en daarover te beschikken. Er wordt een curator aangesteld, die als enige bevoegd is om dat vermogen ten gelde te maken en de schuldeisers te betalen.

Het belang van de verruiming van de verjaringstermijn van seksuele misdrijven ten aanzien van meerderjarigen (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Jana Riemslagh (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 22/01/2021 Punt. VZW, advies- en informatiecentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt dat 80 mensen per dag in België te maken krijgen met seksueel geweld. Slechts 10% van deze slachtoffers durft aangifte te doen[1]. Meerderjarige slachtoffers worden op heden geconfronteerd met een te korte tijd om een klacht

2021-01-27T08:42:50+00:00 27 januari 2021|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Kan een voorkooprecht worden uitgeoefend onder voorbehoud? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 22/12/2020 Voorkooprechten Bij de verkoop van onroerende goederen of een handelszaak kan een contractueel voorkooprecht van toepassing zijn, bijvoorbeeld in het voordeel van de huurder. Dat betekent dat deze laatste het recht heeft om het goed bij voorrang aan te kopen. Een handelshuurder

2021-01-06T12:51:22+00:00 7 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kan ik, als bestuurder van een besloten vennootschap, in Corona-tijden een dividend uitkeren aan de aandeelhouders? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Dries Smet (Van Steenbrugge Advocaten)Publicatiedatum: 18/12/2020 Dat kan, maar de bestuurder dient daarbij voorzichtig te handelen. Vooraleer er een dividend mag uitgekeerd worden in de BV moeten er twee uitkeringstesten worden doorgevoerd: de balanstest en de liquiditeitstest. Balanstest De balanstest gaat uit van een analyse van het nettoactief van

2020-12-27T09:51:34+00:00 27 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Regeerakkoord bevestigt: schenkingen voor buitenlandse notaris zullen moeten worden geregistreerd (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Stefan De Plus (Van Steenbrugge Advocaten)  Publicatiedatum: 01/10/2020 Er is de afgelopen maanden heel wat verschenen in de media over het schenken voor een buitenlandse notaris, een voorrecht waarover de ‘happy few’ zouden beschikken om hun vermogen belastingvrij over te dragen naar de volgende generatie. Wat is dit nu juist

Een investeringskrediet vervroegd terugbetalen: wederbeleggingsvergoeding betalen of niet? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten)  Publicatiedatum: 25/09/2020 Een onderneming wenst een investeringskrediet soms vervroegd terug te betalen. Zo gebeurt het dat een krediet wordt aangegaan met een looptijd van 20 jaar om de aankoop van een bedrijfsgebouw te financieren. Wanneer de onderneming het gebouw 5 jaar later met winst

2020-10-01T07:30:17+00:00 1 oktober 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Hoe bewijs ik mijn gelijk? Versoepeling van de bewijsregels vanaf 1 november 2020 (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Anneloes Baert (Van Steenbrugge Advocaten)  Publicatiedatum: 22/05/2020 U heeft een geschil met een particulier of een onderneming omtrent een overeenkomst en moet dagvaarden voor de rechtbank. Uw advocaat zal u vragen om de bewijzen te leveren die uw vordering staven. Welke bewijsmiddelen zijn toelaatbaar? De bewijsregels in burgerlijke zaken werden

2020-07-10T11:39:19+00:00 14 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Een gas-boete aanvechten? Het Grondwettelijk Hof maakt dat makkelijker (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Ruben Vispoel (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 29/05/2020 De politierechter is de rechter die het hoger beroep tegen een GAS-boete behandelt. Volgens het Grondwettelijk Hof (arrest van 23 april 2020) is de politierechter bevoegd om de GAS-boete te verminderen tot een bedrag beneden het wettelijk minimum, maar ook om de verplichting

Dossierinzages tijdens de voorlopige hechtenis in coronatijden: (social) distancing van de advocaat of (social) distancing van de rechten van verdediging? (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Wahib El Hayouni (Van Steenbrugge Advocaten)   Publicatiedatum: 30/04/2020 Het kan niet worden ontkend dat de coronacrisis diep ingrijpt in de manier waarop we ons privé maar ook professioneel (moeten) organiseren. De organisatie van Justitie in coronatijden werd initieel mede bepaald door de diverse individuele rechtbankvoorzitters. Er was dan ook veel

Aangifte van schuldvordering in faillissement vergeten? Het hof van cassatie snelt hypothecaire schuldeisers en andere separatisten ter hulp (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Cedric Haspeslagh (Van Steenbrugge Advocaten) Publicatiedatum: 17/04/2020 Het Hof van Cassatie schept duidelijkheid in het faillissementsrecht. Hypothecaire schuldeisers moeten geen aangifte van schuldvordering doen om betaling te ontvangen uit de verkoopopbrengst van het gehypothekeerde goed. In twee recente cassatiearresten van 16.01.2020 (C.19.0298.N) en 12.03.2020 (C.19.0437.N) werd de discussie beslecht over

2020-04-25T15:31:33+00:00 28 april 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |