>Voeg code toe voor de </head> tag.Van Havermaet

Invoering bonusplan (CAO 90) in uw onderneming? U bent nog net op tijd! (Van Havermaet)

Auteur: Mieke Vanden Poel (Van Havermaet)Publicatiedatum: 26/03/2021 Wilt u als werkgever uw werknemers extra belonen voor hun bijkomende inzet, flexibiliteit en inspanningen tijdens de aanhoudende Covid-19 crisis? Een bonusplan (cao 90) geeft u als werkgever de mogelijkheid om aan uw werknemers een sociaal en fiscaal voordelige bonus toe te kennen.

2021-04-02T09:05:23+00:00 2 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Bijkomend nuttig handvat voor ondernemingen in moeilijkheden (Van Havermaet)

Auteur: Ann Dauven (Van Havermaet)Publicatiedatum: 25/03/2021 Na het aflopen van de bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen op 31 januari 2021, kondigde de minister van Justitie een herlanceringsprocedure aan. Het lijkt erop dat de Minister woord heeft gehouden. Einde vorige week werd immers het wetsvoorstel (weliswaar in tweede lezing) tot wijziging

Overal langs Vlaamse wegen, komt men ‘nieuwe’ premies tegen… (Van Havermaet)

Auteur: Indra Veltjen (Van Havermaet)Publicatiedatum: 05/03/2021 Wij informeerden u al meermaals over de verschillende premies die u kan aanvragen in het kader van de corona steunmaatregelen. We laten dan ook niet na ervoor te zorgen dat u weer helemaal mee bent met de laatste ‘nieuwe’ premies. HET VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME NR.

2021-03-13T11:15:44+00:00 15 maart 2021|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

Welke impact heeft Brexit op de vennootschapsbelasting? (Van Havermaet)

Auteur: Glenda Boone (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Sinds 1 januari 2021 is de overgangsregeling afgelopen en wordt het VK (in principe) niet langer gelijkgesteld met een lidstaat van de Europese Unie. Wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk vanuit Belgisch perspectief inzake vennootschapsbelasting? ONMIDDELLIJKE GEVOLGEN Fusies & splitsingen Reorganisaties waarbij

2021-03-06T12:02:38+00:00 11 maart 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Leave no stone unturned: de impact van Brexit op uw intellectuele eigendomsrechten (Van Havermaet)

Auteur: Imke Van Hecke (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Na jaren van zware onderhandelingen, is op 1 januari 2021 het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Eén van de topics die hierin behandeld wordt, is het domein van de intellectuele eigendomsrechten. “Wat met

2021-03-06T12:10:12+00:00 7 maart 2021|Categories: Intellectuele rechten|Tags: , , , |

Gevolgen van Brexit op Btw en douane (Van Havermaet)

Auteur: Hans Philips (Van Havermaet)Publicatiedatum: 03/03/2021 Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari 2020 niet langer een lidstaat van de Europese Unie maar een derde land. En ook de overgangsregeling die gold tot 1 januari 2021 liep inmiddels af. Dit betekent dat de Europese btw-regels niet meer van toepassing zijn

2021-03-06T12:14:20+00:00 6 maart 2021|Categories: BTW en douane|Tags: , , , |

Controles van start op corona tijdelijke werkloosheid (Van Havermaet)

Auteur: Isabel Lysens (Van Havermaet)Publicatiedatum: 24/02/2021 De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot 30 juni 2021. De sociale inspectie kondigde al eerder de controle op het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid aan. Wij vernemen dat deze controles inmiddels van start zijn gegaan. BENT

2021-02-26T07:57:37+00:00 26 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Btw. Update Coronamaatregelen 2021 (Van Havermaet)

Auteur: Katharina Boeyink (Van Havermaet)Publicatiedatum: 08/02/2021 Het jaar 2020 is voornamelijk gekenmerkt door de COVID pandemie. Om ondernemers tijdens de coronacrisis financiële ademruimte te geven, werden er verschillende fiscale steunmaatregelen uitgewerkt. In het nieuwe jaar 2021 is de coronacrisis nog altijd lopende. Om deze reden gelden er nog altijd enkele

2021-02-09T16:23:15+00:00 12 februari 2021|Categories: BTW en douane|Tags: , , , |

Franse dividenden voordeliger dan Belgische! (voor eventjes toch) (Van Havermaet)

Auteur: Hannah Gils (Van Havermaet)Publicatiedatum: 22/01/2021 Bent u een particuliere belegger met aandelen in Franse bedrijven? Dan kan u mogelijk een stuk belasting terugvorderen op eerder ontvangen dividenden! Twee cassatie-arresten en vele jaren heeft het geduurd, maar ‘eindelijk’ zal de Belgische fiscale administratie het erkennen: de dubbele belasting op deze Franse dividenden

2021-01-25T10:34:18+00:00 25 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Internationale verrichtingen? Vergeet u ze niet te melden? (Van Havermaet)

Auteur: Gert De Greeve (Van Havermaet)Publicatiedatum: januari 2021 Met de DAC6-Richtlijn wil Europa meer transparantie in de advisering van diverse ‘structuren’ met een internationaal tintje. (‘Directive on Administrative Cooperation’) Daarom werd een regeling uitgewerkt, die intussen in Belgische wetgeving is omgezet. Wat betekent het voor u? Zal u dringend actie

2021-01-19T08:31:26+00:00 19 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |